Ўқиганларим ичида энг гўзал сатрлардан

Ўқиганларим ичида энг гўзал сатрлардан
Ўқиганларим ичида энг гўзал сатрлардан


“Гарчи Анас розияллоҳу анҳудек сизга хизмат қила олмаган, Умар розияллоҳу анҳудек сизга суянчиқ бўла олмаган, Абу Бакр розияллоҳу анҳудек сизни тасдиқлай олмаган, Алий розияллоҳу анҳудек сизни муҳофаза қила олмаган, Усмон розияллоҳу анҳудек сизга кўмак бера олмаган, Ҳамза, Амр ва Холид бўла олмаган бўлсамда, такбир айтишда Билолдек эшиттира олмаган бўлсамда, лекин мен эй Расулуллоҳ, Аллоҳга қасамки, сизни чин қалбдан яхши кўраман. Шоядки, (мана шу муҳаббатим билан Алллоҳнинг фазли марҳаматига ноил бўлиб) ҳавзи Кавсар олдида табассумла турган ҳолингизда сиз билан учрашсам, оппоқ, покиза қўлингизни ўпсам...”.

Хеч качон умидингизни...

Хеч качон умидингизни сундирманг. Чунки коронгу "Тун" ортидан, ёрук "Кун" келади. Хатто кучли ёмгирдан сунг, "Куёш" порлайди....

Тирикли чогимда етмай кадримга...

Тирикли чогимда етмай кадримга, куп озор бергандинг Маюс калбимга бугун гуллар келтириб кабримга йиглама менсиз хам яшай оласан...!...

Бошкалар унда юрак йук деб...

Бошкалар унда юрак йук деб уйлаб юришганида. Мен унинг юрагини егаллашга улгирдим. Энди хеч качон койиб юбормайман....!...

Буйдокнинг акли икки кузида

Буйдокнинг акли икки кузида ...

Йиглатадиган ва...

Йиглатадиган ва юпатадиган хам Бир огиз суз....

Сенга ишонган...

Сенга ишонган одамни алдама. Сени алдаган одамга ишонма....!...

Хаётимда урин эгаллашни истасанг...

Хаётимда урин эгаллашни истасанг, Энг аввалло ишон ва ишонтир, Хурматимга лойик бул ва Хурмат кил, Умид кил ва умид бер Мехр бер ва мехримга эга бул......

Китоб укиб узингни куп...

Китоб укиб узингни куп акилли деб уйлама! Китоб укимасдан хаёт дарсини олганларни олдида аклинг камлик килади...

Келажакдан умидларим...

Келажакдан умидларим утмишда колган инсонларни кайта учратмаслик....

Шу кунгирокни...

Шу кунгирокни канча куттим, Oхири эсладинг. Лекин энди Жудаям кеч....

Фикр қўшиш