Кўнглим узбекча шеър

Кўнглим


Нега мени ёлғизлаттинг ожиз кўнглим,
Сени сўраб яна йиг ламоқда дилим,
Кўнглим мендан кечганини кейин билдим,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.


Сен йиғласанг оҳларим айтаман кимга,
Яна авраб кетмагин айтма ҳеч кимга,
Фақат сени мақтайман ёлғиз дилимга,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Сени сўраб турарман еру самодан,
Сенга наво айтмасман унсиз нидодан,
Мени фақат борлигим ёлгиз ҳудодан,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Мен сени сира ҳам ҳеч хафа қилмайман,
Дилимдан ҳам ўчирмай покдай сақлайман,
Сен мени унутмагин кунда йўқлайман,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим

🌱Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим, 🌱Юрак унсиз бўзлаб ётибди – 🌱Тушунганлар ўтирибди жим, 🌱Тушунмаслар сўзлаб ётибди......

Хаёт борки севги вафо бор булади

Хаёт борки севги вафо бор булади, Чин ошикка севги доим ёр булади. Билиб куйсин бевафолар, бир кун келиб, Ташлаб кетган севгисига зор булади...!...

Ким учундир ёмонсиз ким учун яхши...

Кимларгадир ёмонмиз ким учун яхши Яхши инсонлардир умримиз накши Бахтли инсон булмагай ёмон Ёмон булса балким у бахтсиз бахши......

Йиглаб тугилдингми, йиглатиб кетгин.

Дустим, энг мутабар манзилга етгин, Яхшилик йулида сен яшаб утгин, Бир яхши ном колсин эрта ортингдан, Йиглаб тугилдингми, йиглатиб кетгин......

Мусофирлик рискин териб юрганлар!

Мусофирлик рискин териб юрганлар... Йиллаб кетсалар хам Ватандан йирок, Унутмайди она тупрогин бирок. Юрагини йемиради айрилик, фирок, Oсон тутманг узга юртда юрганларга, Мусофирлик рискин териб юрганларга......

Яхшилик кил, жахон яхшилик олсин

Яхшилик кил, жахон яхшилик олсин Яхшилар бошига яхшилик колсин Мол-дунё барчадан, сендан хам колар Яхшиси мол эмас, яхшилик колсин...!🙏👏...

Кулганларга ишонманг...

Кулганларга ишонманг дустлар. Кулгу экан асли бир никоб. Билмаймизки кулгу ортида. Яширинган канча дард азоб......

Зулм азобларга чидарман кайта

Зулм азобларга чидарман кайта Аллох синовидур дея кечарман Дуне ташвишлари битмас демайман Сабр бардошимга ишонсам етар...

Турфа хил савдолар тушганда бошга

Турфа хил савдолар тушганда бошга. Гохида кузларим тулганда ёшга, Хамиша ёнимда дуода булган Кимга хам керакман Онамдан бошка. Кувончу кайгуга узлари гувох Сотмайди, кулмайди дардимга хамрох. Куйинсам баробар чекадилар ох, Кимга хам керакман Онамдан бошка!...

Капалаклар одамлардан мехрибон

Тугилгандан мен шурликнинг багрим кон, Бир жисмимда талашади икки жон. Жон талашсам, тепамда чарх урган ул, Капалаклар одамлардан мехрибон…...

Фикр қўшиш