Кўнглим узбекча шеър

Кўнглим


Нега мени ёлғизлаттинг ожиз кўнглим,
Сени сўраб яна йиг ламоқда дилим,
Кўнглим мендан кечганини кейин билдим,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.


Сен йиғласанг оҳларим айтаман кимга,
Яна авраб кетмагин айтма ҳеч кимга,
Фақат сени мақтайман ёлғиз дилимга,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Сени сўраб турарман еру самодан,
Сенга наво айтмасман унсиз нидодан,
Мени фақат борлигим ёлгиз ҳудодан,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Мен сени сира ҳам ҳеч хафа қилмайман,
Дилимдан ҳам ўчирмай покдай сақлайман,
Сен мени унутмагин кунда йўқлайман,
Йиғлама, менинг ёлғизим кўнглим.

Хар кимнинг хаёти хар хил утади

Хар кимнинг хаёти хар хил утади Инсон узидан утганин узи билади Ночорлар устидан асло кулманггиз Бу кайтар дунёдир хамма куради....

Гурурингни сотма, сингилжон...!

Балки йукдир бошингда эринг, Балки йукдир яшашга еринг, Балки сигмас танангга теринг, Иффатингни сакла, сингилжон......

Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим

🌱Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим, 🌱Юрак унсиз бўзлаб ётибди – 🌱Тушунганлар ўтирибди жим, 🌱Тушунмаслар сўзлаб ётибди......

Аллохим севгингдан бир парча бергин

Юрагим ишкингда чугдек ёнса хам, Дунёдаги барча мендан тонса хам. Телба деб калбимни юлиб олса хам, Аллохим севгингдан бир парча бергин......

Гўзаллик инсоннинг юзида бўлмас

Гўзаллик инсоннинг юзида бўлмас, Ёки ширин-шакар сўзида бўлмас. Инсон гўзаллигин қалбида аҳтар, Гавҳар ҳам денгизнинг юзида бўлмас....

Oнамнинг иси келган жонимдир OПАМ

_Oнамнинг иси келган жонимдир OПАМ 😍 _ Дард келса бошимга дармоним OПАМ _ Oзор етса жонимга кузга ёш олиб 💋 ___ Мендан олдин Жон бериб йиглайди OПАМ...

Тор булсада уз Уйинг булсин

Тор булсада уз Уйинг булсин. Каттик булсада Дастурхонда нонинг булсин. Ишдан чарчаб кайтиб Келганингда, Шу уйда кутадиган Инсонинг булсин....

Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам

Минбарнинг пойида турса ҳам эшак, Тарбия ўтмайди, бўлмайди одам. Тарбия кўрмасдан улғайса киши, Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам......

Кор ёгса эрийди

Кор ёгса эрийди, Калб музламасин Эшикдан киролмай бахт йигламасин Бахт келса багрингизга шундай босинки У сиздан кетишга йул изламасин...!...

Роббим! Дунёда жоним омонат жондир

Роббим! Дунёда жоним омонат жондир, Калбимни маърифат нурига кондир! Уткинчи дунёда хар не килсанг хам, Узингга ошик кил, ишкингда ёндир.❤...

Фикр қўшиш