Майлига сен мен ошиқни эслама гулим севги хакида шеър

Майлига сен мен ошиқни эслама гулим
Майлига сен мен ошиқни эслама гулим


Орзуларим осмонида юлдуз энди йўқ,
Юрагимнинг бир тубида ёниб бўлди чўқ.
Нега мени унутдинг қалбингга йўл-йўқ,
Майлига сен мен ошиқни эслама гулим.


Гоҳ-гоҳида сени эслаб эзилса қалбим,
Тушларимга кирсанг ўйга толса хаёлим,
Яна сени қумсаб гуллар олсам эй ёрим,
Майлига сен мен ошиқни эслама гулим.

Нолаларим етмас сира биламан кўкка,
Сени излаб келдим гулим мен бу ҳаётга,
Балки мени муҳаббатим йўйдинг эрмакка,
Майлига сен мен ошиқни эслама гулим.

Майлига мен сени севиб мангу эсларман,
Юрагимдан ўчирмай мен дилда сақлайман,
Бир умрлик ошиғингман мен бир ошиқман,
Майлига сен мен ошиқни эслама гулим,

Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган ...

Севги тарихи достони узун

Севги тарихи достони узун, Не килай, бу достон адо булмаса. Севги севги эмас, бир дил севса-ю Узга бир юракдан садо булмаса...

Сен дунёда бахтли булгин

Сен дунёда бахтли булгин, Сабабчиси мен булай. Бу дунёда кулиб юргин, Табассуминг мен булай. Якинларинг купу аммо, Энг якининг мен булай. Севганинг куп булса булсин, Севимлиси МЕН булай....

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Илк нигохим тушганда унга

Илк нигохим тушганда унга, Хеч кандай хис сезмаган эдим. Кунлар, ойлар, йиллар хам утди, Севиб колишимни билмаган эдим..!...

Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!

Юрагим хорсинмай йиглаётгандек Исмингни такрорлаб ураётгандек Бир лахза урмагай юрагим сенсиз Сен менинг хаётим орзу хавасим Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!...

Улгаймаган севги

Мен хамон ушаман- жажжи кизалок, Мендан бошкалар улгайишяпти. Менда улгайгани кайгули кувонч. Бир сирим айтайми? кийналдим. Рости!......

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър

Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак! суюкли, суюксиз, суяксиз юрак! Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов керакли, кераксиз, юраксиз юрак!......

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар, Сиздан кузим узмай утли бокаман. Сизга булган севгим кун сайин ортар, Айтинг, мен не килсам сизга ёкаман.?...

Фикр қўшиш