Атонбой

Атонбой


Малум, машхур, донгдор ёки Кар. Атан

Жумабек

Кар. Жума ва Бек...

Беганж

Шод, хуррам, шодом; бахтли, бахтиёр...

Абдужамил

Борлик эгасининг, мехру муруватли, сахий, гузаллик ва камолот сохибининг, яъни Аллохнинг кули...

Буваси

БобохолБуваси исми билан аталган холли бола...

Асра

Асрагин, саклагин ёки асра (ар.) - чаккон, илдам...

Бекназар

Аллохнинг муруввати, илтифоти булган мустахкам бола...

Бехзод

Хосиятли, саодатли кунда тугилган; аслзода ёки олийжаноб, олийхиммат бола...

Асилтой

Олий наслнинг эркатой, суюкли фарзанди...

Бешмурод

Бешинчи фарзанд сог улгайиб мурод-максадига етсин ёки орзуимиз булган бешинчи угил...

Давлатбокди

Бой, бадавлат, бахтли, саодатли, давлатманд, тоълеи порлок. Таркибида Давлат сузи бор (Давлатали, Давлатмурод) кушимча эга кисми...

Фикр қўшиш