Сиз менинг бахтимсиз севги хакида шеър

Сиз менинг бахтимсиз
Сиз менинг бахтимсиз


💕Хар доим сизни борлигингизни хиси яна купрок яшагим келади ..! 💕
💕Хаелларимда эмас хаетим давомида мен билан булишингизни истайман..! 💕

💕Орзу булсин армон булмасин севгимиз хеч качон хазон булмасин..! 💕
💕Тилайман хар бир севишган севган инсони билан бахтли булсин бахтиер булсин 💕
💕Сиз менинш шахзодам,суюкли ерим,борлик жахоним 💕
💕 Сиз менинг бахтимсиз армоним булманг,кунглим бахорисиз хазоним бумаг...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Ҳузурига келди эгиб бошини

У қўшиқ куйлади ёр шаънига маст, Шўхчан шеърлар айтди севги номидан. Ҳаммани кулдирди, қиз эса фақат Бепарво жилмайиб ўтди ёнидан....

Булди энди бокмайман ортга...

Мухаббат бир оташин гулхан Парвонадек урдим узимни Мен бир ошик телба мисоли Тиёлмадим сира узимни......

Кетиб колар сизга хаёлим

Кетиб колар сизга хаёлим, Ширин-ширин орзулар тинчлик бермайди! Мени кечирингу, хеч качон, жоним, Сизни бошкалардан кизгонсам нетай...!...

Борингизга шукр жуфти халолим

Сиз келиб уйимиз мехрга тулди, Айрилик чекиниб висол, бахт келди. Шайтон алдаёлмай багрини тилди, Борингизга шукр, жуфти халолим......

Билмадинг

Соғинч аланга олди, Юракка ўтлар солди. Танамнинг ўзи қолди, Билмадинг!...

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин, Кур Севги нима Мухаббат нима? Кел сени бир зумга сендан айирай Кур сенли дунёда Сенсизлик нима...!...

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим, Қайданам билардинг, ошиқлегимни. Қайданам билардинг, ишқий байтларим, Бир сенга аталган қўшиқлегини......

Умидим узгим йук армондан кочиб

Умидим узгим йук армондан кочиб, Юрагим турида турсанг нур сочиб. Дардинг ололсайдим хар тонг куз очиб, Ёнимда кулганинг узи бахт менга....

Фикр қўшиш