Бехзод

Бехзод


Хосиятли, саодатли кунда тугилган; аслзода ёки олийжаноб, олийхиммат бола

Давлатнисо

Аёлларнинг бой, бадавлати, яъни бахтли, бахтиёр киз...

Замонкул

Давр, замонасининг муносиб, садокатли хизматкори булсин...

Бойкул

Кар. Бой ва Кул. Ёки бойнинг хизматкори, кули маъносидаги лакабдан ясалган булиши мумкин...

Жавонбахт

Бахтли, бахтиёр, хушбахт...

Арча

Арча дарахтидек мустахкам булсин...

Завкиддин

Дин берувчи шавк, лаззат, шодлик ёки диннинг хузур-халоватли фарзанди...

Боди, Бодий

Чул, дашт фарзанди ёки манман, буйсунмас, саркаш...

Бахшикул

Аллохнинг инъоми, тухфаси булган кул...

Изхор

Қар. Изҳориддин...

Дулчи

Дул ёгган куни тугилган бола...

Фикр қўшиш