Хасад билан тулган бу фоний дунё севги хакида шеър

Хасад билан тулган бу фоний дунё
Хасад билан тулган бу фоний дунё


Хасад билан тулган бу фоний дунё,
Сизга ёмон кузлар бокмасин билинг.
Сизни балолардан асрамок учун,
Кузларимни берай кузмунчок килинг.

Нега сендан кечиб булмайди?

Кечиш мумкин гузал бахордан, Ундан кечсам жоним улмайди. Атиргулдан кечиш мумкину, Нега сендан кечиб булмайди?...

Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам

Бедор тунлар, мухаббат оғриқ Орзу орзу бўлмасин эркам. Кулганингда кулади борлиқ Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам......

Жоним, жоним деб туриб

Жоним, жоним деб туриб, Жонимни олманг мани. Юрагимни ёндирим, Утларга солманг мани......

Мухаббатга

Кечикдинг муҳаббат, энди кечикдинг. Сенга деб аталган юрагим ўлган. Кетавер, сен учун энди нима бор? Умидинг узавер, сабрим ҳам тўлган......

Севги билан огриса дил

Севги билан огриса дил Дори билан даволанмас бил Агар шундай булмасин десанг Уз севгинга вафодорлик кил...

Сизни илк бор учратганимда

Қуш мисоли само кезгандим Ўзни бахтли инсон сезгандим. Ўша кундан кейин ўзгардим Сизни илк бор учратганимда......

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Ошик юрак учун хижрон булмасин

💞Ошик юрак учун хижрон булмасин 💞Ишк манзил ахтариб сарсон булмасин. 🌹Хар ким бахтли булсин уз ёри билан 🌹Мухаббат хечкимга армон булмасин.....

Севмасдан севгини киламиз хавас

Севмасдан севгини киламиз хавас, Чин севги учун чирой керакмас. Oк юзу, кора кош булиши шартмас, Чин мухаббат учун юрак булса бас!♥️...

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Фикр қўшиш