Эр юзини копласа корлар согинч хакида шеър

Эр юзини копласа корлар
Эр юзини копласа корлар


Эр юзини копласа корлар,
Юрагимга тулдурса зорлар.
Согинганим эмас бахорлар,
Факат сизни согиндим...!

Согиндингми? -дема, согиниш гапми?

Согиндингми? -дема, согиниш гапми? Сени согинмаган юрак юракми? Мухаббат мен учун хаёт демакдир Ахир сенсиз менга хаёт керакми?...

Сиз хали куп бора эслайсиз мени...

Сиз мени шунчаки унутолмайсиз Чикара олмайсиз хаёлингиздан. Хали куп эслайсиз кулишларимни, Излайсиз хаттоки аёлингиздан......

Ёлгиз кунларизда эслайсиз мени

Ёлгиз кунларизда эслайсиз мени Согинч багрига олиб кетаман Шунчаки уткинчи деб ким айтди мени Калбингизда бир умр колиб кетаман...!...

Соғиндимда пинҳона

Бугун ўйга толдиму Юракдан оғриндимда Қўлга қалам олдиму Пинҳона соғиндимда......

Бу сузларим эслаб бир кун жим куласиз

Бу сузларим эслаб бир кун жим куласиз Мен термулган самоларга термуласиз Ёлгон дунё ёлгонига овунасиз Кунлар келиб сиз хам мени сугинасиз....

Дилдаги орзулар армон булмайди

Дилдаги орзулар армон булмайди! Кутилган висоллар хижрон булмайди! Согинган инсонинг сени согинса! Сенданда бахтлирок инсон булмайди....

Сени жуда согиниб кетдим

Сени жуда согиниб кетдим.😘 Кургим келар хар тонг хар нафас.😘 Юрагимда ишк тугён килар.💞 Чиколмайди калбим бир кафас.💞 Сени жуда кургим келади.😔 Холинг не деб сурагим келади.😘 Дунёларни унутиб бир дам.😘 Кулларингдан тутгим келади.🙏...

Соғинчим айтишга етмайин сўзим

Соғинчим айтишга етмайин сўзим, Ёзолмай қалтирар ожиздир қўлим Бегона йиғлар кўриб бу холим, Мен сени соғиндим суйикли ёрим......

Куйинг!

Видоларни куйламанг ортик, Oртик суратини чизманг хижронинг. Кайдан хам биларсиз энг кучли согинч Умрин тул килишини ошик инсоннинг.......

Ёмгирсиз сахрода ёнди севгимиз

Ёмгирсиз сахрода ёнди севгимиз, Кузимдан ёш булиб томди севгимиз. Не килай айтинг энди бечора дилни, Бизларни согиниб колди севгимиз....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Фахриддинова Махфуза Исмоилжоновна
    Фахриддинова Махфуза Исмоилжоновна 31 мая 2022 20:04
    Хаммаси зур Аргиналидан булсин

Фикр қўшиш