Болтура

Болдек ширин, аслзода бола ёки оиладаги туртинчи фарзанд ёхуд олий насаб авлодга мансуб ёкимтой бола...

Барин

Юкори, энг олий, энг юксак...

Абдухошим

Айнан: нон синдирувчининг кули, яни ризку руз улашувчининг кули...

Ашуркул

Аллохнинг мукаддас кунда тугилган бандаси...

Абдуазиз

Иззат ва эъзоз сохибининг, яъни Аллохнинг кули...

Амиркул

Аллохнинг улуг мартабали бандаси, кули. Базан бу исм Мухаммад ёки Алининг кули деб хам изохланади...

Жабин

Айнан: пешона, манглай, яъни саодатли, бахту-толели бола ёки тубан, паст бола. Исм кейинги маънода чакалок ёмон куздан йирок булсин, куз тегмасин деган максадда берилади...

Абдуниёз

Аллохдан утиниб, ёлгориб олиндан кул (бола) ёки тухфа, совга килинган кул...

Бокимирза

Умри узок ва укимишли, донишманд булсин...

Бешбола

Оиладаги бешинчи фарзанд ёки зийода булувчи, купаювчи...

Фикр қўшиш