Абдулхужжат

Вакил килинганнинг, ваколат берилганнинг кули...

Вадиулла

Аллох сабрли, токатлидир ёки Аллохнинг сабрли, токатли бандаси...

Бойкучкор

Кучкордек кучли, бадавлат бола ёки дунг пешонали угил давлатли булсин. Яна кар. Кучкор...

Анкобой

Нодир, ноёб, топилмас, ута кадрли. Анко-Коф тогида яшайди деб хисобланувчи афсонавий куш номи...

Бердихол

Тангри берган холли бола...

Зухобек

Зукко, доно, мехрибон...

Бойжон

Суюкли, эркатой бола бадавлат, ризку рузли булсин...

Жамоддин

Диннинг мустахкам, махкам боласи ёки диннинг собиткадам, содик фарзанди...

Жовкаш

Ёз (жов), яъни бало-казолар боладан йирок булсин, норасиданинг умри узок булсин...

Жуманиёз

Жума куни курсатилган илтифот, мархамат ёки жума куни берилган инъом, эхсон...

Фикр қўшиш