Тушда Очлик курса

Тушда Очлик курса

Агар очликдан коп одам олайотганлигини тушда корсангиз - бу бемани аломат. ехтимол келгусида кишилар учун кайтарилмайдиган асоратларга олиб келувчй ходисалар рой бериши мумкин. Агар тушингизда каттик очликни хис килсангаз - онгда сизнинг обройингиз карама-карши жинс ва кишининг сизга кераксиз ётибори туфайли хавф-хатар остида колади. Тушингизда якин кишиларингиздан бири очликдан олайотган болса, онгда вокеаларнинг кутилмаганда озгариб кетиши аломатидир. Агар тушингизда сизни кимдир очдан олишдан саклаб колайотган болса - онгда сиз озингиз кутмаган одамдан кутилмаган йордам оласиз.

Фикр қўшиш