Тушда Тишлар курса

Тушда Тишлар курса

Тишлар хайотий кувват, кечинмалар тимсолидир. Тушингизда тишингизни кандай сугурайотганликларини кориш - онгда якинларингиздан бирини йокотишдан коркайотганингиз белгисидир. Агар тушингизда тишингиз тушиб кетса - демак, сизнинг -бепарволигингиз ва харакатсизлигингиз максадингизни амалга оширишга халакит бераяпти. Тушда чириган ва йемирилаетган тишларни кориш - касалликларни, согликда муаммолар пайдо болишликни билдиради. Огзингазда тиш орнида бошликлар борлиги тушингизда коринса - бу хайотий кувватни йокотиб, ерта каришдан огох етади. Огрийотган тиш тушга кирса - бу сизнинг шахсий муаммолар билан шугулланишингиз кераклигидан хабар. 

Фикр қўшиш