Тушда Каламуш корса / Тушда Каламуш курса

Тушда Каламуш корса / Тушда Каламуш курса
Тушда Каламуш корса / Тушда Каламуш курса


Каламуш жиддийлик, инжиклик, серкирраллик, йокотиш ва омадлар белгисидир. Агар тушда кемирайотган жуда коп каламушлар коринса, шундан огох болингки, онгда агар йерни асраш ва кишлок хожалиги зараркунандаларини пухта ойлаб йок килиш чораси корилмаса, бу очарчйликка олиб келувчи екологик фалокатни келтириб чикариши мумкин. Гайритабиий гозал ок каламушнинг извошда келайотганлиги тушга кирса, бир карашда шимолдаги буйок давлат билан келишув осон емасга охшаб коринишини билдиради. Бундай туш огохдантирадики, ташки томон хар доим алдамчи ва дабдабага хавас, характер болишлигини, муросага мойилликни билдиради. Тушда одамлар каби кочада сайр килиб юрган бир жуфт каламушни кориш табиат химоячилари томонидан 2020 йилда тирик жонзотлар дахлсизлиги йили деб ёлон килинишидан огох етади. Каламушлар бошкарайотган кема тушга кирса - бу аломат умумий тараккийот даври бошланишидан олдин, 2066 йилда сув тошкинидан бошланадиган огир даврни бошдан кечиришга тогри келишини билдиради. Одамларнинг каламуш гуштидан таом таййорлайотганлигини туш кориш 2018 йилда инсон учун гоят зарур болган дорини яратишга имкон берган тажриба килинган каламушлар учун уларга чукур ехтиром изхор килинишини билдиради. Каламуш думли одамни тушда кориш бу касаллик хакида огох. етиб, соглиги хакида ойлаб, хайоти хавфсизлиги тогрисида гам йейиш зарурлигини билдиради. Тушда каламушларнинг хужумга таййорланайотганлигини кориш - Буйок Британия томонидан агрессия бошланишидан айон беради.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда ёмгир куриш - унинг ёгиши, остида колиш кабилар таъбири хакида

Ёмгир — оби хаёт, ерни сугорадиган кон. Ходиса хаётий кучлар, хаво энергияси, сувни акс эттиради. У осмондан ёгилиши туфайли илохий кучлар билан боглик хисобланади. У яратган томонидан берилган барака саналади, мул хосил, покланиш ва ёкимли хиссиётларни ваъда килади. Тушда ёмгир куриш — у ёки бу вокеа сабаб янада бахтлирок булишни англатади....

Тушда Парвоз / Осмонда учса корса / Тушда Парвоз / Осмонда Учса курса

Парвоз - яхши туйгу, озодлик, мустакиллик аломати....

Тушда памидор курса нимани билдиради

Тушда памидор кўрса нимани билдиради. Тушда памидор.Тушда памидор кўрса – оилавий хотиржамлик, омад, янги ишқ. Бу тушни тескари маънони англатадиган таъбирлари ҳам йўқ эмас. Пишган чиройли памидор тушда – оилавий бахт, иккинчи ярмингиз билан тил топишиш деб таъбир қилинади. Тушда памидор – оилавий муносабатлар яхшиланиши, гуллаб яшнаш, кўтарилиш,...

Тушда Уюм курса

Агар тушда уймлар курилса, хизматда кутарилишга тусиклар пайдо......

Тушда Номаълум ховли. курса

Ноаник ховли охират диёридир....

Тушда Хачир курса

Бу тушда инсоннинг саъй харакатидир. Хачирларнинг энг......

Тушда гор курса

Кимдушмандан кочиб горга кирса, у душмандан омонда булади......

Тушда Хаммом курса

унгда манфаатли келишув ва ривожланишни англатади. Тасодиф кириш унгда кутилмаган кийинчилик руй беради. Хаммомдан курук чикиш муаммолардан осон кутилишга ишора. Нафасни бугса кунгилсизликни якин кариндошдан кутинг. Аёлни куриш тушкун кайфиятга тушасиз. Эркакни куриш кийинчилик булади....

Тушда Буйин огриши курса

У дустлик ришталарини яхши эмаслигига далил булиб, шикоят пайдо булишига ишора....

Тушда чукур курса нима булади

Тушда чукурликни кўриш бу сизни ҳолатингиздан далолат берилади. Бундай тушни сизни ички кечинмаларингиз деб таъбир қилинса энг тўғри ҳисобланади. Тушни тўғри таъбир қилиш учун, биринчи навбатта сиз ўнгингиздаги ҳолатингизни яхшилаб ўрганиб таъбир қилиш керак бўлади....

Фикр қўшиш