Шахзода - Биламан

Шахзода - Биламан
Шахзода - Биламан

Шахзода - Биламан Текст песни


Биламан, эрта-ю кеч мен хаёлингдаман,
Хар сония, хар дам ёнингдаман.
Сен менинг калбимда ягонасан,
Биттасан.

Уйлама, мен сенинг юрагингни асрайман,

Факатгина бир сенла яшайман.
Бир зумга хам ёнингдан кетмайман,
Биласан.

Кузларингга ишондим,
Эркалайсан мени доим.
Кеча, бугун, эртага хам
Севасан, мени севасан. (х2)

Лекин сен бу юрагимни хеч яралама,
Рашкимни хеч качон коралама.
Богланган дилимни поралама,
Синама.

Уйлама, мен сени юрагимда асрайман,
Сени бир зумга ёлгиз куймайман.
Сенсизликка хеч качон кунмайман,
Биласан.

Кузларингга ишондим,
Эркалайсан мени доим.
Кеча, бугун, эртага хам
Севасан, мени севасан. (х2+х2)

Гулзода Худойназарова - Дунё

Ёлғон ишларингдан, дунё, Чарчади бу юрак. Ростинг бўлмаса, инсонлар Бўлолмас терак. (х2)...

Серидер - Йиг’лама юрак

Бу кеча гамгин бир наво Юпатолмас, вакт болмас даво. Ошик калбга бунчалар жафо? Ич-ичимдан тойиб йигладим....

Шахзода - Арман

Тәй-тәй, баса бер балапан, Әнім, арналадк саған. Жанкм, кішкентай балапан, Есімің болскн арман....

Гайрат Усмонов - Сени кандай кизг’онмай

Кулсанг кулгу ярашиб турса, Чиройингдан ой хам уялса, Кулсанг-ей, кулсанг, Юрсанг райхон егилиб турса-ей,...

Дж Ямин - Севмаса севмасин

Айбим нималигин билолмайин хайронаман, Мен севдим-у, лекин севилмайин вайронаман. Мехр бердим-у, мехр кормаган бир бечораман, Багрим езар саволлардан озим кийналаман....

Дилдора Ниёзова - Хиёнат килманг

Йўлингиздан нурдай порладим Умрингизга умрим боғладим Сизга илтимосим бор маним Фақат менга хиёнат қилманг(х2)...

Лола Ахмедова - Билмадинг

Билмадинг, жоним билмадинг, Сени севиб ёнингда бўлганимни. Билмадинг, сира билмадинг, Сени севгим дея тан олганимни....

Йодгор Мирзажонов - Ишк дея

Йолгизликда колдинг сен бугун, Хайотингда килган хато учун. Воз кечиб сен хаммадан, кора огуга сен бойсундинг,...

Ориф Чориев - Севма юрак

Ёр майли кеца кетар Шунча куйганинг етар Бўлди севма юрак...

Уммон - Севмасанг севма

Йотсам тушларимда хам, Факат сени ко’раман, Ахир чиндан севганман. Лек бекор кутганим,...

Фикр қўшиш