Ренат Собиров - Фарзандлар

Ренат Собиров - Фарзандлар
Ренат Собиров - Фарзандлар

Ренат Собиров - Фарзандлар Текст песни


Куз ёшлардан пайдо булди денгизлар,
Юракларни кайгу ва гамлар эзар.
Сен у сохилда, мен эса бунда,
Хаёт остин-устун булди бир зумда.

Нигохингни согинияпман жуда хам,
Афсусдаман сенга айтган сузимдан.
Уртада сарсондир ширин фарзандлар,
Мехрга зор булди бегубор калблар.

Нега уринмадик инок яшашга?
Интилмадик оиламизни саклашга.
Гуруримиз ёъл куймади ушанда
Ушбу кун хакида бир оз уйлашга.

Сен жоним, уйладинг факат узингни,
Мен эса уйлабман факат узимни.
Хатто сезмабмиз хам фарзандларимиз
Ёшли кузини.

Сабрсизлигимиз зулматга элтди,
Бахту-шодлик хам сизлар билан кетди.
Нимадир етишмаяпти калбимга,
Хаёт мазмунли экан сен билан бирга.

Фарзандларим кулгусини согиндим,
Гох суратларига караб овундим.
Жажжи калблардаги бир дунё мехр
Нахот, бизга камлик килди, сен гапир?

Нега уринмадик инок яшашга?
Интилмадик оиламизни саклашга.
Гуруримиз ёъл куймади ушанда
Ушбу кун хакида бир оз уйлашга.

Сен жоним, уйладинг факат узингни,
Мен эса уйлабман факат узимни.
Хатто сезмабмиз хам фарзандларимиз
Ёшли кузини.

Юлдуз Усмонова - Гар олсам

Самодаги юлдузларга кочсам хамки, Зулматларда шамдек йониб, очсам хамки, Олисларда сендан айро тушсам хамки, Дарйо болиб, тошар конглим, тошар конглим,...

Улугбек Рахматуллаев - Айол

(Можиза излайсиз майли, айол деб, Шундок хам бу хайот охшар ертакка. колингиздан келса, коргон болинг сиз, Айол зор болмасин бир мард еркакка.)...

Дилсоз - Йонингда йоринг

Бехуда коп гаплар билан озингдан, айол, Бездирма бекор йору-жонинг, Дил уйин вайрон ета кормасин хеч качон Йонингдаги мехрибонинг....

Шохруз - Юрибман

Хей, юрибманда о’зимча бахтли бо’либ, Гохида йиг’лаб, гохи кулиб. Юрибман-ку о’зимча бахтга то’либ, Бевафолар макридан нари бо’либ. (х2)...

Хожиакбар Хайдаров - Юр мухаббат

Ой юзидан нур ёғди сим-сим, Юр муҳаббат, кетдик бу ердан. Ширин тушлар кўрсин севгилим, Юр муҳаббат, кетдик бу ердан....

Муниса Ризайева - Афсона

Мени кечир, енди сени кечиролмайман, Айблама, йетар бошка чидолмайман. Бо’йнимдан занжирларингни ол, озод ет, ко’йвор, Егнингдан канотларингни йеч, бо’лди йетар, кет....

Асилбек Негматов - Бунчалар

Бир со’з айтмайди йорилиб, карамайди менга кайрилиб, Йонма, куйма, Йонма-йонма, куйма-куйма, Йонма, куйма,...

Гайрат Усмонов - Сени кандай кизг’онмай

Кулсанг кулгу ярашиб турса, Чиройингдан ой хам уялса, Кулсанг-ей, кулсанг, Юрсанг райхон егилиб турса-ей,...

Жорабек - Орзу

калбимда гуллар очила бошлар, кувончим ко’кка сочила бошлар, Чунки сен борсан менинг ертагим, Хайолларим сенсан....

Сарбон гурухи - кайларда ко’рганман сани З

Кулган ко’зу чехранг билан Жодуладинг, дилбар мани, (х2) Айтгин, танишдайсан о’зинг, кайларда ко’рганман сани? (х2)...

Фикр қўшиш