Равшан Собиров - Ишон узингга

Равшан Собиров - Ишон узингга
Равшан Собиров - Ишон узингга

Равшан Собиров - Ишон узингга Текст песни

Мана уша кун келди сен учун,
Порлар дунёда юлдузинг бугун.
Мана уша куч – Ватан ишончи,
Узбегим шони, узбек углони.
Енгилмас хеч качон бу Узбекистон!

Ишон узингга, уз юрагингга,
Асло чекинма, факат олдинга.
Сен буюк халкнинг буюк фарзанди,
Сенга муносиб факат галаба!

Ишон узингга, уз юрагингга,
Асло чекинма, факат олдинга.
Намуна булгин ёш авлодингга,
Ортга карама, сенда галаба!

Бу бахт биз учун, хаёт ва кураш,
Рингдаги жанг мардларни синар.
Мана уша зарб, дунё олкишлар,
Куксингда голиб нишони порлар.
Енгилмас хеч качон бу Узбекистон!

Ишон узингга, уз юрагингга,
Асло чекинма, факат олдинга.
Сен буюк халкнинг буюк фарзанди,
Сенга муносиб факат галаба!

Ишон узингга, уз юрагингга,
Асло чекинма, факат олдинга.
Намуна булгин ёш авлодингга,
Ортга карама, сенда галаба!Фикр қўшиш