Юлдуз Усмонова - Санамей (2019)

Юлдуз Усмонова - Санамей (2019)
Юлдуз Усмонова - Санамей (2019)

Юлдуз Усмонова - Санамей (2019) Текст песни

Гох-гохида текса хам тонга,
Ухшатади гулу-райхонга.
Энди кунглим булганда бахор,
Айтади у такрор ва такрор.

Энди кунглим булганда бахор,
Айтади у такрор ва такрор:

Санамей, санам, курдим кайданам,
Санамей, санам, севдим кайданам.
Санамей, санам, курдим кайданам,
Санамей, санам, севдим кайданам.

Эркалаб, севдим деб айтар,
Айтганидан яна хам кайтар.
Булмаса хам бунча дил озор,
Шу сузни айтади такрор.

Булмаса хам бунча дил озор,
Айтади у такрор ва такрор:

Санамей, санам, курдим кайданам,
Санамей, санам, севдим кайданам.
Санамей, санам, курдим кайданам,
Санамей, санам, севдим кайданам. (х1+х2)

Фикр қўшиш