Алишер Зокиров - Севаман де

Алишер Зокиров - Севаман де
Алишер Зокиров - Севаман де

Алишер Зокиров - Севаман де Текст песни

Сен айтардинг: “бевафо булма”, деб,
Мен яшардим факат кулгуларинг деб.
Хамон-хамон ишонгим келмас,
Сен кетдинг ёр, айт неларни деб? (х2)

“Севаман” де, де, де менга яна-яна,
“Согиндим” де, де, де менга яна-яна.
Юрагим сен дея, сен дея яра-яра,
Хаста шу дам ман, хаста шу дам ман. (х2)

Узгардинг айт, нега сен бунчалар?
Ёлгонларинг юрагимга санчилар.
Нега-нега килмадинг парво?
Согинч мени хар тонгда каршилар. (х2)

“Севаман” де, де, де менга яна-яна,
“Согиндим” де, де, де менга яна-яна.
Юрагим сен дея, сен дея яра-яра,
Хаста шу дам ман, хаста шу дам ман. (х2)Фикр қўшиш