Сардор Мамадалиев - Унутмок осонмас сизларни

Сардор Мамадалиев - Унутмок осонмас сизларни
Сардор Мамадалиев - Унутмок осонмас сизларни

Сардор Мамадалиев - Унутмок осонмас сизларни Текст песни

Соянгиз булутга эргашган,
Сизларга яхшилик эргашган,
Соянгиз булутга тирмашган,
Сизларга яхшилик эргашган,

Ёдингиз дилларда жойлашган,
Унутмок осонмас сизларни. (х2)

Сиз ёъксиз – калбимда яролар,
Айтинг, бу дардни ким даволар?
Шукур, бор сиз айтган наволар,
Унутмок осонмас сизларни.

Шукур, бор сиз айтган наволар,
Унутмок осонмас сизларни.

Афсусдан эгилди бошлар хам,
Согиниб уйилди кошлар хам. (х2)
Фирокдан денгиздир ёшлар хам,
Унутмок осонмас сизларни. (х2)

Бу дунё уткинчи, бевафо,
Сиз шоир, сиз хофиз, сиз дахо.
Ушбу дам калбимда бир видо:
Унутмок осонмас сизларни.

Ушбу дам калбимда бир видо:
Унутмок осонмас сизларни.

Унутмок осонмас сизларни,
Унутмок осонмас сизларни.

Фикр қўшиш