Журабек - Калбим бутун эмас

Журабек - Калбим бутун эмас
Журабек - Калбим бутун эмас

Журабек - Калбим бутун эмас Текст песни

Севгимга ишониб яшар эдим, жоним,
Орзулар элтарди гузал манзиллар томон,
Сенсизлик экан ёмон.
Яшар эдим бахтли, туйгуларга ишониб,
Севгимиздан куч олиб,
Севар эдим жондек, ишонардим – сен меники.

Калбим бутун эмас,
Сен булмасанг менинг осмонимда.
Кузларим хам курмас, юрагим хам урмас,
Оёкларим юрмай колар сен булмасанг.

Осмон гузал эмас,
Унинг сиймосида жоним, сен булмасанг.
Осмон гузал эмас,
Булутлари сенинг табассуминг суратин чизмаса.

Кечира олмасман,
Бу дунёда сенсиз борлигимдан.
Хаёт гузал эмас,
Бутун борлик эса ёлгондан ясалган.

Калбим бутун эмас,
Сен булмасанг менинг осмонимда.
Кузларим хам курмас, юрагим хам урмас,
Оёкларим юрмай колар сен булмасанг.

Калбим бутун эмас, {х3}
Сен булмасанг…

Севгимга ишониб яшар эдим, жоним,
Орзулар элтарди гузал манзиллар томон,
Сенсизлик экан ёмон.
Яшар эдим бахтли, туйгуларга ишониб,
Севгимиздан куч олиб,
Севар эдим жондек, ишонардим – сен меники.

Калбим бутун эмас,
Сен булмасанг менинг осмонимда.
Кузларим хам курмас, юрагим хам урмас,
Оёкларим юрмай колар сен булмасанг.

Калбим бутун эмас, {х3}
Сен булмасанг…

Сени унутишни урганишим керак экан,
Йиглашни билмаган инсон хаётда бахт кадрига етмас.

Калбим бутун эмас,
Сен булмасанг менинг осмонимда.
Кузларим хам курмас, юрагим хам урмас,
Оёкларим юрмай колар сен булмасанг.

Калбим бутун эмас,
Сен булмасанг менинг осмонимда.
Кузларим хам курмас, ей…

Фикр қўшиш