Жахонгир Отажонов - Алам

Жахонгир Отажонов - Алам
Жахонгир Отажонов - Алам

Жахонгир Отажонов - Алам Текст песни

Калбга зардоб булиб тулганинг алам,
Гохи очилмасдан сулганинг алам.
Мухаббат, мухаббат хаммасидан хам
Сочга ок тушганда келганинг алам.

Келсанг, кетгил дебон хайдолмаганинг,
Ортга кайтай десанг, кайтолмаганинг,
Армонинг хеч кимга айтолмаганинг,
Буни битта узинг билганинг алам. (х2)

Гох хотир, гохи хаёлни ёъллаб,
Гох юлдуз, гохи ой каби порлаб,
Ширин жилмайиш-ла ёнига чорлаб,
Олисдан гамзалар килганинг алам.

Келсанг, кетгил дебон хайдолмаганинг,
Ортга кайтай десанг, кайтолмаганинг,
Армонинг хеч кимга айтолмаганинг,
Буни битта узинг билганинг алам. (х2)

Калбга зардоб булиб тулганинг алам,
Гохи очилмасдан сулганинг алам.
Мухаббат, мухаббат хаммасидан хам
Сочга ок тушганда келганинг алам.

Гох хотир, гохи хаёлни ёъллаб,
Гох юлдуз, гохи ой каби порлаб,
Ширин жилмайиш-ла ёнига чорлаб,
Олисдан гамзалар килганинг алам. (х2)

Келсанг, кетгил дебон хайдолмаганинг,
Ортга кайтай десанг, кайтолмаганинг,
Армонинг хеч кимга айтолмаганинг,
Буни битта узинг билганинг алам. (х2)

Алам, алам-алам, алам-алам, алам-алам…

Фикр қўшиш