Беном - Юрагим

Беном - Юрагим
Беном - Юрагим

Беном - Юрагим Текст песни

Нахотки тугади севги,
Нахот бизни алдади?
Севишганлар ролимиз
Бизсиз якунланди.

Айт, севги шартларимизда
Ё кечиш мумкинмиди?
Ёки сунган кузларингдан
Сезишим керакмиди?

Юрагим юл, узингла ол кет,
У энди керак эмас,
У сенсиз юрак эмас.
Юрагим юл, узингла ол кет,
У барибир куна олмас,
Узгани сева олмас.

Музлаган вужудим гуё,
Ёлгизлик – такдир менга.
Хатто огохлантирмадинг,
Огир юрагимга.

Ётар, жим, булди гапирма,
Хаммаси аён менга.
Кеча сен меники эдинг,
Бугун эса узга…

Юрагим юл, узингла ол кет,
У энди керак эмас,
У сенсиз юрак эмас.
Юрагим юл, узингла ол кет,
У барибир куна олмас,
Узгани сева олмас.

Юрагим юл…

Юрагим сени унутмас,
Сендан узгани тан олмас.
Сен кетганингдан кейин
Севолмади хеч кимни.

Юрагим юл, узингла ол кет,
У энди керак эмас,
У сенсиз юрак эмас.
Юрагим юл, узингла ол кет,
У барибир куна олмас,
Узгани сева олмас.

Нахотки тугади севги…Фикр қўшиш