Зикриёкул

Зикриёкул


Аллохни хотирловчи, Аллох йоди билан яшовчи

Дономамад

Кар. Дономухаммад...

Авазкурбон

Турмаган фарзанд(лар) эвазига берилган бола ва курбон ойида тугилган бола...

Дулчи

Дул ёгган куни тугилган бола...

Ахкам

Айнан: курсатма, йул-йурик. Бу уринда диний йул-йуриклар кузда тутилади...

Жонбахш

Хаётбахш, тиришкок ёки содик, вафодор...

Жумат

“Жума“ сузи билан бошланган баъзи кушма номларнинг (Жуматурди, Жуматурсун) эк.шакли...

Зухроббек

Бекларнинг буюки...

Аминкул

Аллохнинг этикодли; ростгой бандаси, кули...

Аъзам

Энг улуг, энг буюк...

Дунбой

Ёмон, арзимас, тубан, пасткаш бола. Болага куз тегмасин деб чакалокнинг “душман“ларини алдаш, чалгитиш учун бериладиган исм. Сол: Ёмонбой, Жаманбой...

Фикр қўшиш