Зубайр

Кучли, кудратли, аклли, доно, бакувват...

Дамавбой

Ота-онасига кумакчи, ёрдамчи, суянч булсин...

Ашурали

Мухаррам ойининг унинчи куни - мукаддас кунда тугилган угилни Али уз панохида асрасин...

Бобошариф

Улуг мурувватли бобо (авлиё) ато килган бола...

Абутолиб

Интилувчи, кидирувчи, талабкорнинг отаси...

Босит

Улуг, улкан, азим ёки ризк берувчи, рух ато этувчи, яъни Аллох, кар. Абдубосит...

Абдумусо

Мусо (ас)нинг кули (кар. Мусо)...

Зарифкелди

Кимматли, кадрли угил тугилди...

Бузйигит

Улгайган, балогатга етган йигит...

Алимарди

Мард, баходир болани Али уз панохида асрасин...

Фикр қўшиш