Зуннун

Зуннун


Айнан: улкан балик эгаси. Акидага кура Юнус пайгамбар уч кун улкан балик (кит)нинг ичида яшаган. Шу сабаб унга ушбу лакаб берилган ва кейинчалик бу ном кишилар исмига айланган

Дунмас

Кайтмас, оркага юрмас, яъни улмас, умри узок бока...

Дустмулла

Отасига йулдош, хамдам, укимишли, мулло йигит булсин...

Бийтемир

Темирдек мустахкам, йулбошчи, сардор...

Бадршо

Баркамол, мохир хукмрон, шох...

Аввалмурод

Оламнинг бошланиши булмиш зот, яни Аллохнинг эриштирган орзу, максад ёки эришилган илк орзу...

Дастурбой

Маслахатчи, рахнамо, бошлик ёки куч, кудрат сохиби...

Гулменгиз

Гулдек гузал холли киз ёки гулёнгок, гулчехра...

Абутолиб

Интилувчи, кидирувчи, талабкорнинг отаси...

Бердибек

Махкам, мустахкам килиб берилган, яшайдиган бола...

Диловархужа

Хужалар авлодидан булган жасур бола...

Фикр қўшиш