Задагул

Задагул


Хадеб киз тугилаверишидан зада булиб берилган исм

Зайнаббону

Гузал ва юксак мартабали, мухтарама киз...

Дакика

Ширинсуз, нозик, латиф суз эгаси, нотика; нафосатли дилбар киз...

Гулфазилат

Яхши хислатлар эгаси, гузал хулки билан бошкалардан афзал, устун турувчи...

Богзода

Бог фарзанди, богсифат, богдек куркам киз...

Гузалтож

Баданида хол, тожи билан тугилган куркам киз...

Бибиахтар

Порлок юлдузли, яъни бахтли, саодатманд киз...

Асмира

Фазилатли, хосиятли киз. Малика исми...

Гуламбар

Нафис, ёкимли хамда гулдек гузал киз. Асли: Гуланбар (кар.)...

Забонбиби

Бийрон тилли, нотика киз ёки ёлкинли, оташли киз...

Бувитой

Бувисининг исмини олган, суюкли, эркатой киз...

Фикр қўшиш