Заима

Заима


Бошлик, сарвар булувчи, рахнамолик килувчи киз

Етаркул

Гул, яъни кизлар тугилиши етар, кейингиси угил булсин...

Гулнор

Анор гулидек зебо, гул чехрали киз ёки анор гуллаганда тугилган киз...

Гулшира

Гулнинг ширасидек ширин, ёкимтой, дилкаш киз...

Жамолой

Ойюзли, сохибжамол киз...

Зикринисо

Аллоҳни йодга олувчи, художўй аёл...

Гулнасаб

Гул наслидан булган хушруй, зебо кизл оксуяклар, аслзодалр наслига мансуб киз...

Зиёдахон

Қар. Зиёда (Зиёда+хон)...

Восима

Гузал, чиройли, зебо...

Бувихалича

Буви ва Халича...

Анабиби

Йулбошловчи, олдинда турувчи, етакчи, хамиша, илгор...

Фикр қўшиш