Заринжамол

Заринжамол


Тиллисимон, чехраси нурли, сохибжамол

Бория

Кар. Борий (Борий+а)...

Дилафза

Кар. Дилафруз...

Гулфира

Ифор таратувчи гул...

Афтондил

Куёшмонанд; дилни мафтун килувчи, дилрабо...

Жахонзеб

Оламнинг безаги, курки, зийнати...

Дарика

Аклли, идрокли киз ёки кар. Дариг...

Гузалтож

Баданида хол, тожи билан тугилган куркам киз...

Гулнабот

Гулдеки гузал ва ёкимтой, суюкли киз...

Аммакиз

Мархум аммаси исми билан аталган ёки аммасининг уйида тугилган киз...

Дунёгузал

Оламдаги энг зебо киз, тенгсиз гузал...

Фикр қўшиш