Зарир

Зарир


Тилла сувли, серхашам кийимлар, анжомлар ёки куз, кузи ожиз. Зарир “Шохнома“ асари кахрамонларидан бирининг номи. Эхт.: зарур, керак, лозим

Бувзамира

Кар. Буви ва Замира...

Дилфуза

Дилфируза исмнинг узгартирилган шакли. Дилни ёритувчи, кунгилга, калбга шодлик, кувонч олиб келувчи, шавк багишловчи, тенгсиз, куркам...

Вориса

Меросхур ёки ота-онасининг издоши, улар урнини босувчи...

Зорхол

Зор бўлиб юриб топилган холли қиз ёки қар. Зархол...

Дилруз

Кар. Дилруза...

Аниса

Дуст, урток, дугона, суюкли...

Бувитой

Бувисининг исмини олган, суюкли, эркатой киз...

Жалолат

Магрур, вирокли киз...

Аноза

Нозли, иболи киз...

Гулимдона

Кар. Гулдоно...

Фикр қўшиш