Зухрожамол

Зухрожамол


Зуҳро юлдузидек нурли, порлоқ, гўзал чеҳрали қиз

Бетиканд

Ёкимтой, жозибали; кухлик, келишган киз...

Бахора

Кукламда, бахорда тугилган киз ёки хаёти бахордек гуллаган, яшнок, гузал, чиройли, куркам, файзли булсин...

Заранкиз

Заран дархтидек махкам, мустахкам.. Эхт.: Зарандуз...

Болда

улка (она ер, она тупрок) фарзанди...

Зиёбуви

Қар. Зиё ва Буви...

Аднона

Адн жаннатининг номи, Адн жаннатига хос киз...

Ашургул

Мукаддас кунда тугилган гулдек куркам, зебо киз...

Зуннуна

Қар. Зуннун (Зуннун+а)...

Бекойим

Улуг мансабдорлар авлодига мансуб киз, бек кизи ёки махкам, мустахкам киз...

Зираой

Зирадек ёқимтой ва ойдек сулув қиз...

Фикр қўшиш