Зухрожамол

Зухрожамол


Зуҳро юлдузидек нурли, порлоқ, гўзал чеҳрали қиз

Гурлан

Гурлан шахарида тугилган киз ёки гурлан уругига мансуб киз...

Бувизахро

Кар. Буви ва Захро...

Зехний

ўткир фикрли, зеҳнли, доно...

Гулинабону

Кар. Гулин...

Акчагул

Гулдек гузал киз бой ва бадавлат булсин...

Бувнисо

Бувисининг номини олган аёл (киз)...

Бибижамол

Муътабар ва гузал, сохибжамол киз...

Зехния

Ақлли, фаросатли, доно қиз...

Донаш

Ёмон, ифлос киз. Гудакка куз тегмасин деб берилувчи исм...

Богия

усувчи, улгаювчи ёки богдек яшовчи, хуррам киз ёхуд шаддод, исёнкор киз...

Фикр қўшиш