Иззатшо

Иззатшо


Энг мўътабар, энг ҳурматли бола

Бекнур

Беклар авлодидан. Хаёти нурли ёруг булсин...

Бобохон

Бобоси исми билан номланган угил сог-саломат улгайсин...

Жуманиёз

Жума куни курсатилган илтифот, мархамат ёки жума куни берилган инъом, эхсон...

Бердибой

Кар. Берди (Берди+Бой)...

Бойсарик

Сарик сочли угил улгайиб бадавлат булсин...

Даданазар

Аллохнинг илтифоти, назари билан эришилган бола...

Бердибек

Махкам, мустахкам килиб берилган, яшайдиган бола...

Давлатмурод

Бой, бадавлатли булиб, мурод максадига етсин...

Дулоб

Адаштирилган, алмашиб кетган, узга, бошка бола. Чакалокнинг душман-ёвуз кучларни чалгитиш учун бериладиган исм ёки дулон-купайсин, унсин...

Дадаасал

Дадани номини олган суюкли, эркатой бола...

Фикр қўшиш