Изом

Изом


Улуғлар, буюклар, яъни улуғлар, аслзодалар наслига мансуб бола. Асли: Изомиддин (қар.)

Дилназар

Кунглимиз хохишига илтифот (назар) килиб берилган угил...

Атомухаммад

Мухаммад (сав)нинг тухфаси, эхсони...

Абдуваккос

Итоаткорнинг кули...

Дарвешмирза

Кар. Дарвеш ва Мирза...

Алрахим

Латиф, нематлари берувчи...

Бехзод

Хосиятли, саодатли кунда тугилган; аслзода ёки олийжаноб, олийхиммат бола...

Дадакобил

Дадасининг исми берилган одобли, мумин-кобил бола...

Анкоберди

Аллох ато килган ноёб, тенгсиз бола...

Богомон

Боглансин, махкам булсин хамда омон-эсон уссин...

Жибачи

Жиба (металдан тусиб ясалган харбий кийим, совут) ясовчи ёки утмишда Бухоро амири саройидаги куйи масаблардан бирининг номи...

Фикр қўшиш