Изом

Изом


Улуғлар, буюклар, яъни улуғлар, аслзодалар наслига мансуб бола. Асли: Изомиддин (қар.)

Жонкора

Суюкли, кучли, кудратли бола. Сол: Коражон...

Донишманд

...

Зулфикор

Зулфикор (араб. — тешиб оʻтувчи, оʻткир) — Мухаммад (ас) нинг икки учли киличи. Бадр жангида коʻлга ту-ширган. Арабистонда машхур килич боʻлган. У Мухаммад (ас) дан олдин маккалик Мунаббих ибн &куот;&куот;Хажжожга тегишли эди. Мухаммад (ас) вафотидан кейин хазрат Алига, соʻнгра эса халифаларга оʻтган. Ислом анʼанасида учи сехрли деб...

Абдукомил

Етуклик, камолот эгасининг кули. Комил-Мухаммад пайгамбарнинг сифатларидан бири (кар.Комил)...

Бахманёр

Эзгу ниятли, яхши максадли ёки бахман ойида тугилган бола (кар. Бахман)...

Дустмирза

Оиладагиларга (отаси ва олдинги фарзандларга) дуст, хамдам булиб юрсин ва укимишли мирза йигит булсин...

Бургун

Бургин - бургин, яъни киз тугилишидан угил бола тугилишига караб бурилсин деган тилак билан берилган...

Амир

Хоким, хукмрон, йулбошчи ёки Амр-хаёт тириклик. Амириддин, Амирулла исмларининг кискарган шакли...

Изхориддин

Диннинг ошкоралиги; диннинг намоён ва равшанлиги...

Жахоншо

Оламнинг подшохи, дунё хукмдори...

Фикр қўшиш