Iymonimni olmasang bo'ldi

Iymonimni olmasang bo'ldi
Iymonimni olmasang bo'ldi


Iymonimni olmasang bo'ldi.
Qolganiga chidayman Robbim

Аёл кишининг макри...

Аёл кишининг макри шунчалик кучлики У эркак кишини тугри йулга солиши Ёки аксинча тугри йулдан чикариб юбориши хам мумкин...!...

Ўзимиз хақимизда биладиганларимиз

Ўзимиз хақимизда биладиганларимиз кўпи бошқаларни фикри.... Ишонаверинг сизни ўзингиздан бошқа хеч ким билмайди.. Ўзингизга кўпроқ ишонинг бошқаларга эмас........

Агар инсон сенга талпинмаса...

Агар инсон сенга талпинмаса, Уни уз холига куй....✋️...

Бази Кизлани...

Бази Кизлани 100 сумлик пулга Ухшатаман кулдан кулга утиб Ишлатилиб эскириб Йиртилгач кандайдир "ЛOХ"га Скочлаб утказиб Юборишади....

Энг бахтли...

Энг бахтли кунларингизда мени хам бир ёнингизда тургандек эсласангиз, менга шуни узи етади. Менга бошка хечканака бахт керакмас....

Ишонч сунган такдирдаям

Ишонч сунган такдирдаям. Калбдаги умид учкуни сунмас экан!!!...

Мени бошка...

Мени бошка киз билан куриб рашк кимадинг нега? Мен ёнизда рашк килишимга арзигулик кизни курмадим шунга...!...

Интернетда севги йук дейдиган...

Интернетда севги йук дейдиган одамни узи хам нетга киргач кунглига якин булиб колган инсондан СМС кутаркан......

Биз куп холларда...

Биз куп холларда дустга эмас, шунчаки бизни эшита оладиган инсонга мухтож буламиз....

Сендан кетганимга...

💔 Сендан кетганимга йиллар булдию, Аммо хаёлимла тарк этолмадим, Oрзулар умидлар гулдек сулдию, Сени унутмадим УНУТOЛМАДИМ...

Фикр қўшиш