Iymonimni olmasang bo'ldi

Iymonimni olmasang bo'ldi
Iymonimni olmasang bo'ldi

Iymonimni olmasang bo'ldi.
Qolganiga chidayman RobbimФикр қўшиш