Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин

Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин
Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин


Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин хурматли диндошим!

Сан кирганда ман йук.😔

Сан кирганда ман йук.😔 Ман кирганда сан йук.😉 Иккаламиз кирганда нет йук.😭 Шу интернетда бет йук. :-) 😂🙈...

Гурурни севгига...

Гурурни севгига душман килманг!...

Ёлгиз колдим деб уйлама...

Ёлгиз колдим деб уйлама Хаётим мен сени осмондан кузатиб турибман Мен сендан узокда булсамда Доим ёнингда буламан Юрагингни хар зарбида сен билан тирик буламан...!...

Сени Хаммадан...

Сени Хаммадан кизгонсам Хайрон булма. Чунки Oллохим сени Хамма учун эмас, Факат Ман учун Яратган..! 💞💞💞...

Аёлнинг севгиси...

Аёлнинг севгиси эркакнинг севгисидан устундир Шунинг учун хам Аллох аёлларни OНА килиб яратган...

Аёл эрининг...

Аёл эрининг сояси булади. Соя эса гап кайтармайди, сузсиз буйсунади....

Солиҳа аёл мисоли жаннатдир!

Солиҳа аёл мисоли жаннатдир! Жаннатга маъсият билан эришилмайди....

Ярим йулда...

Ярим йулда "Алвидо" деб охиригача боришга куч, ирода, сабр етмаса... "Севаман" деб айтишдан нима фойида...?💔💔💔...

Шу десанг...

Шу десанг, мендан карзларинг купайиб кетибди... Согинч, Мехр, Мухаббат, Эркалаш. Мархамат килиб тулаб куй ! Яна...Яна сен менинг юрагимда яшайсан Айт-чи? Ижара хакини качон тулайсан....

Йигит-битта упай...

Йигит-битта упай Киз-йук Йигит - анави кизни курябсанми? Йигити упса индамий турибти Киз - Йигитни курябсизми сураб утиргани хам йук...🙈 😆😆😆😆😆...

Фикр қўшиш