Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин

Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин
Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин


Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин хурматли диндошим!

Энг алам киладигон нима...

Энг алам киладигон нима нарса, биласизми нима? Бу узгага тегишли инсонни рашк килиб яшаш. Гарчи у хеч качон сеники булмаса хам....

Она - хаммани урнини боса оладиган...

Она - хаммани урнини боса оладиган, лекин уни урнини хеч ким боса олмайдиган зотдир....

Айбим Нима.?

Айбим Нима.? Гунохим Нима.? Гийбатни Бас килинг, Илтимос. Сиздан фарким Юракдан жуда, Бир Инсонни Севганим Холос.!...

Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб

Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб, Сўнг кетаман худди сен каби бепарво кулиб....

Агар бир аёл кунглини...

Агар бир аёл кунглини синдирган эркакнинг Ортидан хануз кетаётган булса Билингки, у аёл дунёдаги энг садокатли ёрдип.......

Кизларни айби ким...

Кизларни айби ким унга азоб Берса ушани севади Болларни айби ким уни севса Ушанга азоб беради....

Кимгадир ёмонлик килишга...

Кимгадир ёмонлик килишга сарфлаган вактингизни, узингизни бахтиёр килишга сарфланг ! Шунда вактингиздан, умрингиздан тугри фойдаланган буласиз!...

Кõнгил беринг минг дардингиз ола билса

Кõнгил беринг минг дардингиз ола билса  Бу хаётда сизни бахтли кила олса Тилда емас, дилда саклаб бир умрга Икки дунё сизни калбдан сева олса...

Дунёда энг яхши...

Дунёда энг яхши туйгу сизнинг кимгадир мухимлигини билишдир....

Ёш гудак бола уз Онасини каердан танийди...

~ Ёш гудак бола уз Онасини каердан танийди, кандай АЖРАТА олади бошкалардан, биласизми ? Нега йиглаб турган гудак бирданига жим булиб колади Онаси кулига олиб багрига босгач... ... ~ Чунки Онадан хам Гудакдан хам Жаннат хиди келиб турар экан...  ."Гудак уз ОНАсини факат хидидан ажратиб олар экан....!!! "ЖАННАТ ХИДИ КЕЛАР ИККИСИДАН ХАМ БИРИ...

Фикр қўшиш