Бугун Алҳамдулиллаҳ дедингизми

Бугун Алҳамдулиллаҳ дедингизми
Бугун Алҳамдулиллаҳ дедингизми


Бугун Алҳамдулиллаҳ дедингизми ўялаб коринчи мана эди Алҳамдулиллаҳни 3 марта ятингиз ҳар куни Алҳамдулиллаҳ дейишни унутманг 🌝🌝🌝

Азобларга Узок Вакт...

Азобларга Узок Вакт Бардош Бера Oламан Сабирли Була Oламан Лекин Бир Кун Шундай Кетиб Коламанки Качон Кетганимни Хам Сезмай Хам Коласан...!...

Узинг хам сездингми...?

Узинг хам сездингми...?     - нимани..? Калбимдα бахорни уйготганингни...❤...

Агар сиз...

Агар сиз ха ёки йук деб иккиланиб турган булсангиз, Ха ни танланг Учрашинг, гаплашинг, кере булса, айтинг хаммасини Бундан хеч бир иш чикмасин майли Зато уриниб курдингизку😉...

Сен билан...

Сен билан хамма нарсани булишим мумкин...! Аммо сени бошка биров булишиш хеч качон...!...

Десалар, Жаннатга кирар бир одам...

Десалар, Жаннатга кирар бир одам... Танлардим ўйланмай - у менинг Онам...

Инсонларга хар доим...

Инсонларга хар доим ишониш керак Бунга арзиш ёки арзимасликни узлари исботлашади...

Биласизми, нима учун...

Биласизми, нима учун "ДАРД"ни енгиб утиш кийин? Чунки уни хеч кимга айта олмайсиз...! Айтмокчи булсангиз хам тушунадиган инсонни топа олмайсиз...! Мен хакман тугрими...?...

Илохим бахт...

Илохим бахт упсин пешонангиздан Омад хар кун кирсин, остонангиздан давлат ортингиздан. Эргашиб юрсин дустлар аримасин кошонангиздан....

Сукут ва табассум...

Сукут ва табассум яхши курол - Табассум муаммоларни хал килишга, Сукут эса уларни пайдо булмаслигига ёрдам беради !...

Севишни ургатдинг...

Севишни ургатдинг нега ?  унитишни хам ургатиб кетмадинг ?...

Фикр қўшиш