Сиз ёнимда бўлсейиз

Сиз ёнимда бўлсейиз
Сиз ёнимда бўлсейиз


Сиз ёнимда бўлсейиз ҳечким ва ҳечнима мени ҳафа қилолмайди.
Ҳозир менга жудаям керакциз ва ёнимда бўлсейдиз.
Фақат сиз умримни оҳиригача ёнимда бўлинг.

Яхши укитувчи...

Яхши укитувчи ёниб турган шамга ухшайди. Бошкаларни йулини ёритиш учун узини еритиб боради....

Эркакни хаёт ёлларида...

Эркакни хаёт ёлларида йикитишинг мумкин, лекин у барбир туради. Уни букушинг мумкин уйлама у барбир синмиди. Корни оч булгандахам душманини бир тишлам нонини емиди. Эркак мисоли "Бургут", "Товукка" чокинмиди......

Эй калбим...

Эй калбим, нимадан бунча безовтасан?! Ахир такдиринг буюк Зот томонидан аллакачон ёзиб куйилган.. Сокин бул, ва шукур кил!.. Шундагина сени кутаётган мужизаларни кура бошлайсан!...

Бугун ташлаб кетганингни бир кун орзу киласан.

Бугун ташлаб кетганингни бир кун орзу киласан....

Аёлнинг колбига энг...

Аёлнинг колбига энг киска йул. Озгина мехр... Бир чимдим эътибор. Икки огиз ширин суздир....

Сизнинг кулиб...

Сизнинг кулиб туришингизни хохлаган дунёдаги ягона одам-бу сураткашдир Афсуски у хам уч минутдан кейин бунинг пулини сурайди.......

Десалар, Жаннатга кирар бир одам...

Десалар, Жаннатга кирар бир одам... Танлардим ўйланмай - у менинг Онам...

Ассалом алайкум калби мехрга, Юзлари нурга тула азизларим! Жума Аёмингиз муборак булсин.

Ассалом алайкум калби мехрга, Юзлари нурга тула азизларим! Жума Аёмингиз муборак булсин....

Агар еркак киши сизга...

Агар еркак киши сизга Маликаларде муносабатда булса, демак уни Киролича тарбиялаган!...

Инсон учун энг кадрли нарса нима?

Инсон учун энг кадрли нарса нима? ХАЙOТ. Чунки бизнинг барча кувончларимиз, Бизнинг бутун бахтимиз, Бизнинг жамики умидларимиз факат хаёт билан богликдир...!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Гулноза
    Гулноза 9 августа 2020 00:29
    Я люлбю тебя

Фикр қўшиш