Сиз ёнимда бўлсейиз

Сиз ёнимда бўлсейиз
Сиз ёнимда бўлсейиз

Сиз ёнимда бўлсейиз ҳечким ва ҳечнима мени ҳафа қилолмайди.
Ҳозир менга жудаям керакциз ва ёнимда бўлсейдиз.
Фақат сиз умримни оҳиригача ёнимда бўлинг.

Фикр қўшиш