Десалар, Жаннатга кирар бир одам...

Десалар, Жаннатга кирар бир одам...
Десалар, Жаннатга кирар бир одам...


Десалар, Жаннатга кирар бир одам...
Танлардим ўйланмай - у менинг Онам

Пашша яра бор жойда...

Пашша яра бор жойда тухтайди. Баъзи одамлар хам шундайдир, Айнан калб ярасини кидириб топишади ва туз сепишади....

Роббим бизга савоб гунох ёзадир...

Бугун кимга байрам, кимга азадир. Кимгадир кайгу-ю, кимга мазадир. Лекин мен биламан шу лахзаларда. Роббим бизга савоб гунох ёзадир......

Хаммамизга...

Хаммамизга жуфти халолимиз билан бир умр бирга булишни Аллох насиб этсин......

Қўлингдан кетганга эмас

Қўлингдан кетганга эмас, Дилингдан кетганга ачин! Қўлингдан кетганлар қайтади. Дилингдан кетганлар ҳеч қачон қайтмайди......

Жаннатда хамма...

Жаннатда хамма севганига етишади - дедилар. Аклимга биринчи булиб сиз келдингиз суюклигим Я Расулуллох...

Фарзандингизни уз изингиздан...

Фарзандингизни уз изингиздан босишга мажбур Килмант Чунки сиз бошка замон учун, улар эса бошка замон учун яратилгандир...

Ёлгиз колдим деб уйлама...

Ёлгиз колдим деб уйлама Хаётим мен сени осмондан кузатиб турибман Мен сендан узокда булсамда Доим ёнингда буламан Юрагингни хар зарбида сен билан тирик буламан...!...

Бегона калб мухаббатга...

Бегона калб мухаббатга мехмон булса.  Билинки бунинг номи ХИЙОНАТДИР. . ....

Дардларимни денгизларга айтай...

Дардларимни денгизларга айтай десам, кемаларга жой колмайди....

Шундай бир чиройли кун келиб...

Шундай бир чиройли кун келиб, сен ОНА буласан ва бу кун сенинг учун жуда бахтли кун булади....

Фикр қўшиш