Меҳр берган инсонинг

Меҳр берган инсонинг
Меҳр берган инсонинг


Меҳр берган инсонинг сенга азоб ҳам бера оларкан...

Хозирги вактда...

Хозирги вактда чин севгини ишончли инсонни Топиш жуда кийин. Агар сизда булса асранг авайланг хеч качон Куйворманг...!...

Энди сени бошка...

Энди сени бошка безовта килмийман дегандинг.....! Билсайдинг шу сузинг мени канчалик безовта килётганини...!!!...

Ота шундай эканки...

Ота шундай эканки узга уйга кузатар чог йигламагин кизим деп кузатб булгач бир четта дарё дарё куз ёшларни узига лозим кураркан...!...

Кимгадир ёмонлик килишга...

Кимгадир ёмонлик килишга сарфлаган вактингизни, узингизни бахтиёр килишга сарфланг ! Шунда вактингиздан, умрингиздан тугри фойдаланган буласиз!...

Хаммамизга...

Хаммамизга жуфти халолимиз билан бир умр бирга булишни Аллох насиб этсин......

Мен сени севаман деб дилимиз...

Мен сени севаман деб дилимиз ишор килади. Барчасига нукта куйилганидан сунг. Аммо юрак ялаланиб кузлар йиглайди....

Севсам юрагдан...

Севсам юрагдан севаман сени жоним....

Хаётингизда минг сизни...

Хаётингизда минг сизни севиб кадрлайдиган инсон булгани билан.......... Хаётингизни бахтга тулдиргувчи фаришталар булмаса... Хаёт мазмунсиздир!...

Замонамизда бееътиборлик...

Замонамизда бееътиборлик урфга айланди ! Биз таъсирли филм курган вактимиз соатлаб йиглаймизу лекин кучада чинакамига кийналётган инсон олдидан жимгина утиб кетамиз...

Кийинчиликлар сизни...

Кийинчиликлар сизни Аллохга якинлаштириш учун юборилади, умидсизликка тушишингиз учун эмас....

Фикр қўшиш