Қўлингдан кетганга эмас

Қўлингдан кетганга эмас
Қўлингдан кетганга эмас


Қўлингдан кетганга эмас,
Дилингдан кетганга ачин!
Қўлингдан кетганлар қайтади.
Дилингдан кетганлар ҳеч қачон қайтмайди...

Сизга иккинчи бор...

Сизга иккинчи бор имконият берган инсонни кадирланг, Чунки у сизни туйгуларизга бефарк эмас. Унинг ишончини яна тупрокка кориштирманг...!...

Кизларни айби ким...

Кизларни айби ким унга азоб Берса ушани севади Болларни айби ким уни севса Ушанга азоб беради....

Сизни факат илк бакирганим...

Сизни факат илк бакирганим хурсанд килди, колганлари учун кечиринг OНА..!...

Дунё уч кундир...

Дунё уч кундир: Кеча: биз уни яшаб булдик, энди у кайтиб келмайди; Бугун: биз уни яшаяпмиз, бирок у узок давом этмайди; Эрта: биз унда каерда булишимизни билмаймиз....

Шундай дорилар бўладики

Шундай дорилар бўладики, уни дорихоналардан топаолмайсиз.. У беғубор инсонлар қалбида бўлади.....

Муваффакият...

МУВАФФАКИЯТ муваффакиятсизликлар орасида иштиёкни сундирмасдан кокилиб сукилиб олга боришдир...

Хеч качон олдиндан...

Хеч качон олдиндан била олмайсан Ким ишончга лойик эканлигини. Вактида энг якинларинг хоинлик килишади, Умуман бегоналар эса кутилмаганда ёрдам беришади....

Аллохдан тугри йулга бошлагин...

Аллохдан тугри йулга бошлагин деб дуо киламан... балки шунинг учундир баъзан мен хохлаганимдек булмайди....

Рашксиз эркакга...

Рашксиз эркакга жаннат харом....

Йигит билан киз сухбатлашмокда...

Йигит билан киз сухбатлашмокда: киз суради - нега куп кизлар билан гаплашган болларни санатига койил колишадию куп боллар билан гаплашган кизларни ёмон дейишади? Йигит жавоб берди: - бир калит купгина кулфларни очса уни ясалишига койил колишади, агар бир кулфга купгина калитлар тушса уни бузик кулф дийишади....

Фикр қўшиш