Қўлингдан кетганга эмас

Қўлингдан кетганга эмас
Қўлингдан кетганга эмас


Қўлингдан кетганга эмас,
Дилингдан кетганга ачин!
Қўлингдан кетганлар қайтади.
Дилингдан кетганлар ҳеч қачон қайтмайди...

Дунёдаги энг...

Дунёдаги энг кучли аёл Фарзандига ота хам она булган аёлдур....

Oдамларга хар доим хам...

Oдамларга хар доим хам маслахат керак эмас. Баъзан уларга ёрдам берадогам кул, эшитадиган кулок, тушунадиган юрак керак....

Кимдир сизни чин дилдан...

Кимдир сизни чин дилдан яхши курса, сиз бундан хурсанд булинг. У инсон сизга ёкмаса хам. Чунки Оллох уз мухаббатини бир кисмини уша инсон оркали сизга юборган!...

Узинг хам сездингми...?

Узинг хам сездингми...?     - нимани..? Калбимдα бахорни уйготганингни...❤...

Хавасим келади...

- Хавасим келади... - Кимга...? Севишганларгами...? - Йук...! Севгисини пок никох ришталари ила боглаганларга..!...

Кулиб туринг кулиш сизга ярашади

Кулиб туринг кулиш сизга ярашади Сизга боккан кузлар албат камашади Кузларингиз мафтун этар хар юракни Тоза калбга ширин кулгу ярашади....

Агар севганингиз...

Агар севганингиз ярим соат кеч смс ёзса, хафа булмен Ахир у барибирам ёздику Худди шу смсни кунлаб Хафталаб ойлаб кутвотганлар бор....

Накадар бахт!..

Накадар бахт!.. Сукут саклаганингда хам сени тушунгувчи, хар доим ёнингдаман дегувчи инсонинг борлиги..☺️ Алхамдулиллох!...

Аёл кишининг хусни...

Аёл кишининг хусни ибо хаёга уралгандагина гузал булади !...

Дунёда энг катта нафратга лойик ким биласизми

Дунёда энг катта нафратга лойик ким биласизми? Бу юрагингизга худбинларча кириб, калбингизга тупирган инсонлардур..!...

Фикр қўшиш