Қўлингдан кетганга эмас

Қўлингдан кетганга эмас
Қўлингдан кетганга эмас


Қўлингдан кетганга эмас,
Дилингдан кетганга ачин!
Қўлингдан кетганлар қайтади.
Дилингдан кетганлар ҳеч қачон қайтмайди...

Кимгадир ёмонлик килишга...

Кимгадир ёмонлик килишга сарфлаган вактингизни, узингизни бахтиёр килишга сарфланг ! Шунда вактингиздан, умрингиздан тугри фойдаланган буласиз!...

Аёллар купинча...

Аёллар купинча У бошкасини севиб колсачи деб хавотирланиб адашадилар... Эркаклар копинча Мендан яхшисини кайердан хам топарди деб кунгли тук булиб адашадилар...!...

Шундок хам яшагим келмас Дунёда

Йуклигим кимгадир берса гар таскин Умримни айласа нурдан зиёда Мен уни тарк этиб кетаман секин Шундок хам яшагим келмас Дунёда....

Керакли инсонларинг...

Керакли инсонларинг ёнингда булса, хаёт чиройлирок куринади...🍂 🍁...

Аёл кишининг хусни...

Аёл кишининг хусни ибо хаёга уралгандагина гузал булади !...

Ота-онангизни...

Ота-онангизни йиглатишдан аввал улар сизни йиглатмаслик учун бедор утказган тунларини эсланг!...

Энг Хунук Иш

Энг Хунук Иш Эркакнинг Ўз Аёлидан Арз Қилмоғидур Чунки Яхши Эркакнинг Аёли Хеч Қачон Ёмон Бўлиши Мумкин Эмас....

Балки, мен бой...

Балки, мен бой эмасдирман. лекин менда пулга сотилмайдиган нарсалар бор. Бу Виждон ва Инсоф..!...

Агар бир аёл кунглини...

Агар бир аёл кунглини синдирган эркакнинг Ортидан хануз кетаётган булса Билингки, у аёл дунёдаги энг садокатли ёрдип.......

Севсанг, севгингни асра...

Севсанг, севгингни асра, Асролмасанг, севгидан узингни асра. !!!...

Фикр қўшиш