Қўлингдан кетганга эмас

Қўлингдан кетганга эмас
Қўлингдан кетганга эмас


Қўлингдан кетганга эмас,
Дилингдан кетганга ачин!
Қўлингдан кетганлар қайтади.
Дилингдан кетганлар ҳеч қачон қайтмайди...

Юрагингиз касал булишини...

Юрагингиз касал булишини хохламасангиз. утмишдаги ёмон кунларни унутинг....

Рашк килади...

Эркак эркакларнинг ~ ЁМОНЛИГИНИ* билгани учун хотинини рашк килади! Хотин аёлларнинг хийла ва ~ МАКРИНИ* билгани учун эрини рашк килади!...

Сени бахтинг учун...

Сени бахтинг учун хамма нарсани қурбон қила оладигон ягона эркак бу Ота....

Агар еркак киши сизга...

Агар еркак киши сизга Маликаларде муносабатда булса, демак уни Киролича тарбиялаган!...

Бошинг оккан томонга...

Бошинг оккан томонга кетаверганинг билан узокка кетолмайсан....

Жахил худи шамолга...

Жахил худи шамолга ухшайди бироз эсади... Лекин шамол тингганида эса, куп нарсани олиб кетаган болади)))...

Кет десангиз...

Кет десангиз кетишим мумкин. Мухаббатдан кечишим мумкин. Олов эдим учишим мумкин. Согинмайман дей оласизм..?...

Oдамлар нима дейишар экан...

Oдамлар нима дейишар экан деб куркиб утирманг. Аслида сизнинг такдирингиз уларга барбир!!!...

Гунохларимиз була туриб...

Гунохларимиз була туриб бахтли яшаётканимизнинг узи бир мужиза....

Тун йигладим кун йигладим...

Тун йигладим кун йигладим билмадингиз бегимей. Тунлар кутдим кунлар кутдим келмадингиз бегимей....

Фикр қўшиш