Ҳозир оғирлик қилаётган

Ҳозир оғирлик қилаётган
Ҳозир оғирлик қилаётган


Ҳозир оғирлик қилаётган бир ракъатнинг Маҳшардаги севинчи не қадар бўлишини сен қаердан ҳам билардинг?!
Айман Ёғий

Бир дона кушик...

Бир дона кушик, бутун умр унутмокчи булган инсонимизи Эсимизга солиб юборади......

Кизча онасидан суради...

Кизча онасидан суради: - Онажоним, менга килган энг катта яхшилигингиз нима? - Сенга дунёдаги энг яхши Отани танлаганим!...

Бутун умрим етмаса керак...

Жойлашгансан шунчалар чукур. Уз тубига асраган юрак. Сенга етиб бормоклик учун. Бутун умрим етмаса керак....

Бу дунёда шундай яшагинки...

Бу дунёда шундай яшагинки, Oтанг кучада уялиб колмасин! Oнангни кузлари эса нам булмасин! Дусларинг сени учун жонини берсин! Хатто кабрга кумаётганда гурков хам йигласин...!...

Кунгли ёк....

Бир вактлар юзлаб смс ёзиб чарчамаган Ёримни бугун хато холим сурагани вакти йук Аслида эса вакти йук Эмас Кунгли ёк.......

Сиз унинг камчиликларига...

Сиз унинг камчиликларига карамасдан сева оласизми? Сиз унинг кайсар феълига чидай оласизми? Ха! Агар бундай кила олмаганимда бизнинг йулларимиз аллакачон айро буларди....

Oта - оналаримизда шундай...

Oта - оналаримизда шундай бир кобилият бор. Сохта дустларимизни биздан олдин фарклашади......

Азобларга Узок Вакт...

Азобларга Узок Вакт Бардош Бера Oламан Сабирли Була Oламан Лекин Бир Кун Шундай Кетиб Коламанки Качон Кетганимни Хам Сезмай Хам Коласан...!...

Шундай дорилар бўладики

Шундай дорилар бўладики, уни дорихоналардан топаолмайсиз.. У беғубор инсонлар қалбида бўлади.....

Бегона калб мухаббатга...

Бегона калб мухаббатга мехмон булса.  Билинки бунинг номи ХИЙОНАТДИР. . ....

Фикр қўшиш