Шундай соғинасанки

Шундай соғинасанки
Шундай соғинасанки


Шундай соғинасанки, „кел” деёлмайсан, фақат кутасан

Хеч нарса Абадий эмас

Хеч нарса Абадий эмас...

Гох гамдан юзларинг сарик буларкан

Гох гамдан юзларинг сарик буларкан, Кимдир паст кимлардир улуг буларкан. ЭЙ ДУСТИМ САБР -кил бундай вактларда, Ойнинг хам ун беши ёруг буларкан..!❤️...

Одамларга хар канча...

Одамларга хар канча ишонсанг хам сирларингни узингда колдир!...

Йигит киши...

Йигит киши киз болани ёиглатиш учун эмас, химоя килиш учун эркак булиб тугилган......

Азобларга Узок Вакт...

Азобларга Узок Вакт Бардош Бера Oламан Сабирли Була Oламан Лекин Бир Кун Шундай Кетиб Коламанки Качон Кетганимни Хам Сезмай Хам Коласан...!...

Хаёт йулларингда кокилсанг кунингга...

Хаёт йулларингда кокилсанг кунингга "яхши дустларинг" емас уша "ёмон" турмуш уртогинг ярайди.......

Хар кандай вазиятда...

Хар кандай вазиятда хам энг мухими табассум килишга куч топа олинг...😊...

Мен бахтлиман...

Мен бахтлиман. Бунинг учун Жоним дейдиган йигитни керегиям йук чаманда, лекин Жоним кизим дейдиган Адажоним борлиларига шукур...!...

Сенга ухшаб...

Сенга ухшаб "Кетганимда" _ Менга ухшаб "Кутармидинг 🌸😢...

Нега турмушга чикмагансиз...

-Нега турмушга чикмагансиз? -Хали кичкинаману! -Узиз нега уйланмагансиз -Хали сан кичкинасану...!!!...

Фикр қўшиш