Одамлар гапига этобор берманг

Одамлар гапига этобор берманг
Одамлар гапига этобор берманг


Одамлар гапига этобор берманг.
Чунки сизни нийятингиз тоғири халол бўлса.
Аллоҳ узи мададкориз бўлади.

Агар кун келиб...

Агар кун келиб мени эсга олсанг факат янги танишган вактларимизни эсла. Чунки у вактларда мен сени кунглингни огритиб улгурмагандим....

Жимлик баъзида улуг нематдир

Жимлик баъзида улуг нематдир, Севаман дейиш хам балки миннатдир. Жимгина кимнидур согиниб яшаш, Балки бу дунёда ноёб санатдир...!...

Аёл эрининг...

Аёл эрининг сояси булади. Соя эса гап кайтармайди, сузсиз буйсунади....

Табассум килинг...

Хаётда яхши куз билан боккан одамга Хаёт хам кулиб бокади...! Табассум килинг. Кимдир, кайердадир сизнинг бир кулгингизга булиб турган инсонлар бор!...

Бир куни билинар...

Бир куни билинар мани йуклигим Йук булиб колганим сезасан шунда Хар куни еслайсан кидирасан жим Доим кузларингдан ёш окар кунда... Бир куни билинар мани йуклигим...

Яхшилик килсак...

Яхшилик килсак минат киламиз, Ёмонлик килсак кулиб куямиз. Кайф сафога вакт топамиз-у, Намозга келганда чарчаб коламиз....

Гийбатчилааа баландро гапирила силани ештмаябмааан

Гийбатчилааа баландро гапирила силани ештмаябмааан...

Мен учун энг киммат...

Мен учун энг киммат инсоннинг менда хатто сурати хам йук. Мен хатто у билан гаплашмайман хам. Хатто дустларим каторида хам йук. Нима бумасин, у юрагимда❤️👈...

Чарчадим огир...

Чарчадим огир мехнатлардан эмас, одамларнинг гийбайидан чарчадим.!...

Агар рафиканга...

Агар рафиканга сенинг сузларинг конун булмаса, ё у сенинг аёлинг эмас, ёки сен эркак эмассан!...

Фикр қўшиш