Одамлар қалбингизда бир яра очадилар

Одамлар қалбингизда бир яра очадилар
Одамлар қалбингизда бир яра очадилар


Одамлар қалбингизда бир яра очадилар ва ўша қул очган ярани, Оллоҳ даволайди...

Аллохдан тугри йулга бошлагин...

Аллохдан тугри йулга бошлагин деб дуо киламан... балки шунинг учундир баъзан мен хохлаганимдек булмайди....

Агар сизни кимдир...

Агар сизни кимдир яхши деса - сиз яхшисиз, Агар кимдир сизни ёмон деса - сиз энг зурисиз!...

Пашша яра бор жойда...

Пашша яра бор жойда тухтайди. Баъзи одамлар хам шундайдир, Айнан калб ярасини кидириб топишади ва туз сепишади....

Сани узга билан курсан...

Сани узга билан курсан жахлим ёмон чикади... Лекин сен буни билмисан чунки шу жахлим ортида юрагим дилим вайрон болаётганини... афсус....

Гурурни севгига...

Гурурни севгига душман килманг!...

Нега энди...

Нега энди " Севаман " деб айтишга куркасан... Чунки биласанда у узгани севади... Менга дустлик хам етади деб колаверасан...

Севилсам севиб...

Севилсам севиб Кадрлансам кадрлаб Алдансам алдаб Унутилсам унутиб Яшайдиганларданман...

Сизни согиниш билан утган...

Сизни согиниш билан утган уйкусиз тунлар, кулгусиз кунлар учун такдир менга сиздан колган азоблардан узга не совга килди..!...

Агар Аллох сураганизни уз вактида берса

Агар Аллох сураганизни уз вактида берса, демак сиз ИЙМOНЛИСИЗ. Агар вактлар утиб кейин берса, демак сиз САБРЛИСИЗ. Агар Аллох сураганизни умуман бермаса, демак билингки, сиз Аллох учун СЕВИМЛИСИЗ! Зеро сиз унинг наздида сураганиздан буюкрогига лойиксиз!...

Харомдан тийилиб халолини кутганларга

Харомдан тийилиб халолини кутганларга Аллох ажрини жаннатда деб куйди...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    ledy
    ledy 29 августа 2021 20:09
    Sevgini hs qlw baht hs qmaslik kulfat😂😂😂

Фикр қўшиш