Табассум қилинг бу хам суннатдур

Табассум қилинг бу хам суннатдур
Табассум қилинг бу хам суннатдур


Табассум қилинг бу хам суннатдур

Сен хурсандмисан...

Сен хурсандмисан бу хаётдан деган саволга -Ха деб жавоб беришинг керак. Агар бундай диёлмасанг яшамаган буласан!...

Мени хамма доим эслайди...

Мени хамма доим эслайди Факат иши тушганда....

Сан кирганда ман йук.😔

Сан кирганда ман йук.😔 Ман кирганда сан йук.😉 Иккаламиз кирганда нет йук.😭 Шу интернетда бет йук. :-) 😂🙈...

Бахтни инсон эмас...

Бахтни инсон эмас Оллох беради, колган нарсалар эса шунчаки сабабчи....

Мулойим муомалада булгин

Йулда тепаликка чикиб кетаётганингда одамлар билан мулойим муомалада булгин, чунки пастга тушаётганингда хам уларга рупара булишинг бор....

Кимлар учундир ёнамиз улар еса шунчаки исиниб олишади

Кимлар учундир ёнамиз улар еса шунчаки исиниб олишади...

Баъзи инсонларни...

Баъзи инсонларни Хиёнат килгани учун емас, биз уларга хаддан ортик ишонганимиз учун кечира олмаймиз....

Сизга жахл килганда...

Сизга жахл килганда ёмонликни раво курмаган инсон билан дуст булинг. Чунки жахл инсоннинг асл киёфасини намоён этади....

Бутун умрим етмаса керак...

Жойлашгансан шунчалар чукур. Уз тубига асраган юрак. Сенга етиб бормоклик учун. Бутун умрим етмаса керак....

Хакикий севги...

Хакикий севги учун масофа мухиммас Мухими вафо ва сабр Кимнидур севсангиз ва у сиздан узокларда булса Сиқилманг чунки у такдирингизга ёзилган булса Oллохим албатта учраштиради....

Фикр қўшиш