Исломдан кейинги энг улуғ неъмат...

Исломдан кейинги энг улуғ неъмат...
Исломдан кейинги энг улуғ неъмат...


Исломдан кейинги энг улуғ неъмат – покиза ва маъсума хотин, солиҳ зурриёт ҳамда ҳалол мол-мулк.

Брони айбини...

Брони айбини сартировка килгунча узини айбини упаковка кил......

Бахтдан бахтиёр булиб...

Бахтдан бахтиёр булиб осмонларда учиб юрган инсонлар бахтизни шу кадар асрангке бахт сиздан бир кадам хам узоклашмасин...!...

Бугун ташлаб кетганингни бир кун орзу киласан.

Бугун ташлаб кетганингни бир кун орзу киласан....

Халигача жимсан...

Халигача жимсан эсламисанам демак мансизликдан мумнунсан....

Кимнидир хурсанд...

Кимнидир хурсанд килган бусам, узим "ИСТАГАНМАН"....Кимнидир хафа килган бусам...Бунга " МАЖБУР " булганман.......

Шунчалик юрагимнинг...

Шунчалик юрагимнинг каеридасан?! Нега сани юрагимдан чикара олмаяпман?!...

Хаётимиз давомида куп...

Хаётимиз давомида куп инсонларни курганмиз, Танишганмиз, дуст тутунганмиз. Лекин калбимиздан саноклиларнигина жой олишган. Кадрли инсонларимизни асрайлик....

Хаётда энг кийин нарса...

Хаётда энг кийин нарса нима? Биласизми? хотиралар билан яшаш... Иккимиз хам уддалаябмиз бахтли куришни😔😔😔...

Инсонни ушалмаган армони...

Инсонни ушалмаган армони ва хеч кимга бергиси келмайдигон бир одами булади.!...

Эркак кишидан...

Эркак кишидан аёлга энг киматли совга бу вакт. Вактингизни аёлдан аяманг...!...

Фикр қўшиш