Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам узбекча шеър

Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам
Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам


Минбарнинг пойида турса ҳам эшак,

Тарбия ўтмайди, бўлмайди одам.
Тарбия кўрмасдан улғайса киши,
Эшшак бўлиб қолур, юзга кирса ҳам...
Шайҳ Саъдий.

Мендан САЛОМ етказинг Расулоллохга...

Юзимни ювмокда дурдай томчилар, Юракка согинчнинг тиги санчилар. Кутлуг сафар олдида турган хожилар, Мендан САЛОМ етказинг Расулоллохга......

Сен мани уйлама багритош дейя

🌸🍃 Сен мани уйлама багритош дейя, 🌼🍃 Тил таъриф этолмас туйгуларим бор. 🌸🍃 Уйлама кузига ёш келмас дейя, 🌼🍃 Дунё кутара олмас кайгуларим бор......

Йиглаб тугилдингми, йиглатиб кетгин.

Дустим, энг мутабар манзилга етгин, Яхшилик йулида сен яшаб утгин, Бир яхши ном колсин эрта ортингдан, Йиглаб тугилдингми, йиглатиб кетгин......

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Бир суз билан айтиш озгина кийин

Бир суз билан айтиш озгина кийин Чунки бу саробхам булиши мумкун Хаётда уйламанг севгидур устун Чиндан севсангизхам севилмок мушкул......

Хеч уялманг...

Хеч уялманг, тупрокларга эланволинг, Аслингиздир асли бу лой, беланволинг, Риёкорлик айлаб факат Унинг учун, Тахажжудда Худойимга тиланволинг!......

Дунё шундай яралган асли

Дунё шундай яралган асли Кимга армон кимга ёр васли Насб килсин сизга хам дейман Oллох берган БУЮК бахт касри...

Баъзан Ишк Конгилга Тикан Соларкан

Баъзан Ишк Конгилга Тикан Соларкан Каср хам Татимас Экан Бахтли Болмасанг Хатто Юрак Ургиси Келмай Коларкан Мехр Берганингдан Мехр Курмасанг.....

Сарсон хаёлларим гамга ботмокда

Сарсон хаёлларим гамга ботмокда. Кутиш оловлардан сувга отмокда. Журатим йетмайди сотиб олгани. Дунё менга БАХТни киммат сотмокда...

Сиз Аллохдан сурашни билинг

~Эй якиним сиздан илтимос, ~Гийбатимни сал камрок килинг. ~Четга суриб гаразни бироз, ~Сиз Аллохдан сурашни билинг......

Фикр қўшиш