Аллоҳнинг фазлидан ноумид бўлманг

Аллоҳнинг фазлидан ноумид бўлманг
Аллоҳнинг фазлидан ноумид бўлманг


Аллоҳнинг фазлидан ноумид бўлманг
Ҳеч қачон кечирим сўрашни тўхтатманг...

Калб изтироби кузларга...

Калб изтироби кузларга чикканида уларни ортга кайтарманг... Токи улар юрагингиздан чикиб кетмагунича ёш тукишда давом этинг......

Шунака инсонни севинг...

Шунака инсонни севинг, сизга нима булсада хиёнат килмасин унги, кузи калби, ва хаёлида хам....

Энг зур ва энг...

Энг зур ва энг чиройлисини эмас, Узингизга энг мунасибини танланг!...

Аёлни хакорат килишдан аввал...

Аёлни хакорат килишдан аввал уйлаб кур ! Бу ишинг сени хакикий Эркакка айлантира оладими ???...

Сен келдинг кулди юрагим...

Сен келдинг кулди юрагим Сен кетдинг юрагим уша кундан буён тохтаган Ман сени севаман гулим...

Биринчи бор уни учратганимда

Биринчи бор уни учратганимда Дустим дегандим Иккинчи бор учратганимда Душманимга айланди Хозр эса хар гал уни курганимда, юрагим факат уни деб уради....❤️...

Хаётимизда шундай...

Хаётимизда шундай бир умрга татигулик дакикалар буладики. Уша дамга кайтиш учун бутун умримиздан кечишгаям рози буламиз...!...

3 та тилак тилаш...

3 та тилак тилаш имконим булганида, улардан бири албатта сен булардинг......

Кимдир сендан узоклашса...

Кимдир сендан узоклашса, кайтаришга урунма, жим туриб охирги манзилини кузатгин. Билгинки сенинг кадринга етмадими, бир кун у кадирсиз инсонга айланади. Кайтар дунё бу азизим кайтар дунё!...

Ёнингдалигимда сенга...

Ёнингдалигимда сенга халакит беришимни билмагандим, кечир. Агарда йуклигим сени хурсанд киладиган булса кетганим бусин. Сен бахтли булсанг кифоя менга...!...

Фикр қўшиш