Шундай дорилар бўладики

Шундай дорилар бўладики
Шундай дорилар бўладики


Шундай дорилар бўладики, уни дорихоналардан топаолмайсиз..
У беғубор инсонлар қалбида бўлади..

Бир куни келиб...

Бир куни келиб, албатта, сени менга халол килиб берган Роббимга хамдлар булсин, деб дуолар килиш насиб этади, ин ша Аллох....

Замонамизда бееътиборлик...

Замонамизда бееътиборлик урфга айланди ! Биз таъсирли филм курган вактимиз соатлаб йиглаймизу лекин кучада чинакамига кийналётган инсон олдидан жимгина утиб кетамиз...

Согинч - шунчалик...

Согинч - шунчалик кучли туйгуки, хатто бир маротаба юзма-юз куришмаган инсонимизни согинтиришга кудрати етади......

Сани узга билан курсан...

Сани узга билан курсан жахлим ёмон чикади... Лекин сен буни билмисан чунки шу жахлим ортида юрагим дилим вайрон болаётганини... афсус....

Агар роббим 3та тилак айт...

Агар роббим 3та тилак айт ижобат киламан деганда, Сани кайтишингни, ёнимда колишингни ва бошка хеч качон ташлаб кетмаслигингни сурар эдим....

Якин инсонларинг...

Якин инсонларинг сени хар кандай холатингда тушуна олишлари керак..! Агар ундай булмаса сен уларни узингга якин деб хисоблама...!...

Эркак сузи шунчаки оддий суз эмас

Эркак сузи шунчаки оддий суз эмас. Шундай экан, эркак сузига асло дог туширмагин... ...

Хар куни юз марталаб...

Хар куни юз марталаб севаман деб такрорлагунча Бир марта узук такингде Сен маники денг Имкониз комил булса албатта ...❤️💍...

Бошкалар унда юрак йук деб...

Бошкалар унда юрак йук деб уйлаб юришганида. Мен унинг юрагини егаллашга улгирдим. Энди хеч качон койиб юбормайман....!...

Кеча канчалар...

Кеча канчалар булса хам узун, Тонг хам отгувчи кунлардан бир кун...

Фикр қўшиш