Сиз қандай бўлсангиз

Сиз қандай бўлсангиз
Сиз қандай бўлсангиз


Сиз қандай бўлсангиз жуфтингиз хам шундай бўлади

Айб менда булса узур сурайманми?...

Айб менда булса узур сурайманми? дейдигонларни айбдор пайтига хеч душ келмадим....

Кара сенсиз канчалик...

Кара сенсиз канчалик бахтлиман энди уша хиёнатингга кузмунчок такиб куйгин йигитча бировларнинг кузи тегмасин!!!...

Баъзи сузларнинг...

Баъзи сузларнинг хуш буй иффори булади. Бу иффорни димоклар эмас, калблар хис килади..❤...

Хеч бир кимса...

Хеч бир кимса уз узидан кирмайди хаётимизга Бири Жазо, Бири Имтихон, Бири эса Oллохдан Совга сифатида келади OЛЛOХ берган инсонизни асранг......

Замонамизда бееътиборлик...

Замонамизда бееътиборлик урфга айланди ! Биз таъсирли филм курган вактимиз соатлаб йиглаймизу лекин кучада чинакамига кийналётган инсон олдидан жимгина утиб кетамиз...

Гохида Ёлгиз колиш...

Гохида "Ёлгиз" колиш хам фойдали.! Нимага дейсизми.? Хеч ким калбинга озор бера олмайди....

Шикоятни купайтирма...

Шикоятни купайтирма, чунки у гам келтиради. Аллохга хамдни купайтир, албатта, у бахт-саодат келтиради....

Кани бир четга...

Кани бир четга чикиб туриларчи бахтли булиш мени навбатим....

Сени согиндим!

- Сени согиндим! - Канчалик? - Ёмгир ёгганда ушлай олган томчиларинг сени согинчларинг, ушлай олмаганларинг эса меники..!...

Бойлик, Чирой, Кимматбахо...

Бойлик, Чирой, Кимматбахо буюмлар, рамантик кечалар ва хоказолар ..... Булар мухим эмас ишонаверинг. Мухими биргина САН МАНГА КЕРАКСАН деса бас...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    fyureruz
    fyureruz 9 января 2022 14:44
    Bir kun keladi...

Фикр қўшиш