Сиз қандай бўлсангиз

Сиз қандай бўлсангиз
Сиз қандай бўлсангиз


Сиз қандай бўлсангиз жуфтингиз хам шундай бўлади

Яхши эркаклар яхши аёллар учун

Яхши эркаклар яхши аёллар учун ёмон аёллар ёмон эркаклар учун ўзингизни ислох қилинг...

Йигитлар факат...

Йигитлар факат чиройли кизларни ёктиришади деган гапни хунук кизлар уйлаб топган😅...

Хаётдан туйиб яшагингиз...

Хаётдан туйиб яшагингиз келмай колган вактда "ЮРАК" ва "КЕРАК" сузларини эсланг! Токе ЮРАГИНГИЗ уриб тураркан, сиз каердадур, кимгадур КЕРАКСИЗ. Буни унутманг......

Узингда йук булган нарсани эмас

Узингда йук булган нарсани эмас, Узингда бор нарсани фикрла! Зеро, сенда бор нарса Оллохнинг мархамати, Сенда йук нарса Оллохнинг эса хикматидир...!...

Бошинг оккан томонга...

Бошинг оккан томонга кетаверганинг билан узокка кетолмайсан....

Ёлгондан хали хеч...

Ёлгондан хали хеч ким улмаган дейишади. Бу тугри лекин, ёлгондан - кунгил, дустлик, ишонч ва инсонийлик улади......

Севинчни куз ёш...

Севинчни куз ёш билан изхор килмок бу БАХТ Аммо куз ёшни кулгу ортига яширмок Бу энг огир ДАРД...😢😊...

Хар кандай дардни...

Хар кандай дардни биринчи давоси - мехрдир!...

Кизлар ёмон буп кетди деманглар...

Кизлар ёмон буп кетди деманглар, шунчаки яхши кизлар сизга узларини курсатишмайди. Атрофингизда ёмон кизлар купми, демак муаммо сизда....

Баъзида суйган инсонингиздан...

Баъзида суйган инсонингиздан бир огиз ширин суз эшитасизу ... дунёларга сигмай кетасиз... балки БАХТ шудир...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    fyureruz
    fyureruz 9 января 2022 14:44
    Bir kun keladi...

Фикр қўшиш