Сиз қандай бўлсангиз

Сиз қандай бўлсангиз
Сиз қандай бўлсангиз


Сиз қандай бўлсангиз жуфтингиз хам шундай бўлади

Жахил худи шамолга...

Жахил худи шамолга ухшайди бироз эсади... Лекин шамол тингганида эса, куп нарсани олиб кетаган болади)))...

Базида интикиб...

Базида интикиб кутилган кунгирок хам! Керагсизга айланиб колар экан!!...

Агар кун келиб...

Агар кун келиб мени эсга олсанг факат янги танишган вактларимизни эсла. Чунки у вактларда мен сени кунглингни огритиб улгурмагандим....

Кимдир сизга тош отса

Кимдир сизга тош отса, сиз унга гул отинг Факат туваги билан булсин....

Кизга уйланмокчи булсангиз...

Кизга уйланмокчи булсангиз Oтасидек яхши куришга. Oнасидек мехр беришга. Акасидек химоя килишга тайёр туринг чунки у сизни учун шуларнинг хаммасини ташлаб келган......

Бойлик, Чирой, Кимматбахо...

Бойлик, Чирой, Кимматбахо буюмлар, рамантик кечалар ва хоказолар ..... Булар мухим эмас ишонаверинг. Мухими биргина САН МАНГА КЕРАКСАН деса бас...

Хар бир ОТА фарзандим яшасин...

Хар бир ОТА фарзандим яшасин деб, хеч узини уйламас экан. Доим болам деркан ота. Узи емас экан, узи киймас экан. Топганини фарзандларига атаркан...! ОТАларимизни борига ШУКУР! Умрлари узок булсин...!...

Мумин киши...

Мумин киши атиргуллар каби ёкимли хушбуй булиши керак. Уни курган кузлар кувонсин! Йуклигида калблар согинсин. Сухбатидан хушбуй ифорлар таралиб кунгиллар ором олсин....

Кòпинча одамлар бир инсон хеч нима кила олмайди деб уйлашади. Улар адашишади...

Кòпинча одамлар бир инсон хеч нима кила олмайди деб уйлашади.  Улар адашишади......

Жаннат хидини согинган биродарим!

Агар жуда хам мухим сабаб булмаса аёлингизга машина хайдаттирманг ёки олд уриндикка утказиб куйманг. Карама-карши йулдан келаётган, чоррахада сизга юзма-юз тухтаб турган улов хайдовчиларининг 90% нинг кузи, сизнинг махрамингизда булади......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    fyureruz
    fyureruz 9 января 2022 14:44
    Bir kun keladi...

Фикр қўшиш