Ҳар бир қолбдан излама бахт

Ҳар бир қолбдан излама бахт
Ҳар бир қолбдан излама бахт


Ҳар бир қолбдан излама бахт
Ҳалолингдадир ҳаловат

Кийинчиликлар сизни...

Кийинчиликлар сизни Аллохга якинлаштириш учун юборилади, умидсизликка тушишингиз учун эмас....

Ман у сиз нафас оломиман...

Ман у сиз нафас оломиман - у ким? - бурним 😂😂😜...

Биз гуё Ой билан Куёшдаймиз хечкачон бирга булолмаймиз..!

Биз гуё Ой билан Куёшдаймиз хечкачон бирга булолмаймиз..!...

Узгаларни паст санаб юкори кетма

Узгаларни паст санаб юкори кетма. Зеро, нукта кичик булса хам бутун бошли гапни тугатиб куяди....

Базида хаётда...

Базида хаётда шундай ходисалар булар эканкии! Ичинг гамдан йигласаям! Инсонлар кузига кулиб юришга мажбур булар экансан!...

Хаётингизда минг сизни...

Хаётингизда минг сизни севиб кадрлайдиган инсон булгани билан.......... Хаётингизни бахтга тулдиргувчи фаришталар булмаса... Хаёт мазмунсиздир!...

Кани энди...

Кани энди "ХИЙOНАТ" деган туйгуга ут тушсаю, Бир бирини тутган куллар бир умр узилмаса....!...

Мен хеч кимни демайман ёмон...

Мен хеч кимни демайман ёмон,😊 Мани ёмон деганлар булсинлар омона.😉 Факат дейман адашиб кетманг, Жаннат колиб жаханнам тамон !☺...

Агар турмуш урток излаётган...

Агар турмуш урток излаётган булсангз Ташки Гузалигига эмас Калби гузалини танланг Зеро у Жаннат сари етакласин 😍...

Мен инсонларни...

Мен инсонларни факат яхши томонини кураман ёмон томонини уларни узлари курсатишади!...

Фикр қўшиш